Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Mục đích của cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên tự học tốt môn học, hoặc dùng để ôn tập thi hết học phần, thi tuyển sinh đầu vào Sau đại học. Kết cấu của cuốn sách gồm hai phần chính tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết và cuốn bài tập. Trong mỗi bài học có tóm tắt các khái niệm và kết quả cơ bản cùng các ví dụ mẫu. Hướng dẫn phương pháp giải các loại bài tập cụ thể, cuối cùng là các bài tập và đáp số hoặc gợi ý để các bạn tự rèn luyện.

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Nguyễn Huy Hoàng

Nxb Trường Đại học kinh tế Quốc dân

2011

Tóm tắt

Mục đích của cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên tự học tốt môn học, hoặc dùng để ôn tập thi hết học phần, thi tuyển sinh đầu vào Sau đại học.

Kết cấu của cuốn sách gồm hai phần chính tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết và cuốn bài tập. Trong mỗi bài học có tóm tắt các khái niệm và kết quả cơ bản cùng các ví dụ mẫu. Hướng dẫn phương pháp giải các loại bài tập cụ thể, cuối cùng là các bài tập và đáp số hoặc gợi ý để các bạn tự rèn luyện.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Hàm số và giới hạn

+ Chương 2: Đạo hàm và vi phân

+ Chương 3: Hàm số nhiều biến số

+ Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

+ Chương 5: Phép toán tích phân

+ Chương 6: Phương trình vi phân.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng. Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học, Nxb Trường Đại học kinh tế Quốc dân, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán họcĐại số tuyến tính và hình học giải tíchBài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Mã QR

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022

Từ điển viết tắt Tin học Điện tử viễn thông Anh-Việt

Thứ Hai, 10:19 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 4 Đại số tuyến tính

Thứ Hai, 10:13 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Thứ Hai, 10:04 28/11/2022

Từ điển Điện Điện tử Anh -Việt

Thứ Hai, 10:04 28/11/2022

Video giới thiệu