Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Mục đích của cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên tự học tốt môn học, hoặc dùng để ôn tập thi hết học phần, thi tuyển sinh đầu vào Sau đại học. Kết cấu của cuốn sách gồm hai phần chính tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết và cuốn bài tập. Trong mỗi bài học có tóm tắt các khái niệm và kết quả cơ bản cùng các ví dụ mẫu. Hướng dẫn phương pháp giải các loại bài tập cụ thể, cuối cùng là các bài tập và đáp số hoặc gợi ý để các bạn tự rèn luyện.

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Nguyễn Huy Hoàng

Nxb Trường Đại học kinh tế Quốc dân

2011

Tóm tắt

Mục đích của cuốn sách nhằm giúp cho sinh viên tự học tốt môn học, hoặc dùng để ôn tập thi hết học phần, thi tuyển sinh đầu vào Sau đại học.

Kết cấu của cuốn sách gồm hai phần chính tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết và cuốn bài tập. Trong mỗi bài học có tóm tắt các khái niệm và kết quả cơ bản cùng các ví dụ mẫu. Hướng dẫn phương pháp giải các loại bài tập cụ thể, cuối cùng là các bài tập và đáp số hoặc gợi ý để các bạn tự rèn luyện.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1: Hàm số và giới hạn

+ Chương 2: Đạo hàm và vi phân

+ Chương 3: Hàm số nhiều biến số

+ Chương 4: Cực trị của hàm nhiều biến

+ Chương 5: Phép toán tích phân

+ Chương 6: Phương trình vi phân.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng. Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học, Nxb Trường Đại học kinh tế Quốc dân, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán họcĐại số tuyến tính và hình học giải tíchBài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Mã QR

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Phần 2 Giải tích toán học

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:26 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hình học vi phân

Thứ Hai, 10:20 28/11/2022

Từ điển viết tắt Tin học Điện tử viễn thông Anh-Việt

Thứ Hai, 10:19 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 4 Đại số tuyến tính

Thứ Hai, 10:13 28/11/2022

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Thứ Hai, 10:04 28/11/2022

Từ điển Điện Điện tử Anh -Việt

Thứ Hai, 10:04 28/11/2022