Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính

Trong cuốn sách này bạn đọc có thể xem bản thuyết mình chương trình đại số cao cấp của bộ giáo dục. Sau mỗi tiết của từng chương, bạn đọc có những bài tập để hiểu sâu lí thuyết hơn và rèn luyện kỹ năng tính toán, hoặc hiểu rộng lí thuyết hơn với một số khái niệm mới đưa vào trong bài tập. Mỗi vấn đề được nhắc lại thì được chú thích ở chươg, tiết mục của vấn đề đã được đưa vào.

Đại số đại cương (Hoàng Xuân Sính)

Hoàng Xuân Sính

Nxb Giáo dục

2001

Tóm tắt

Trong cuốn sách này bạn đọc có thể xem bản thuyết mình chương trình đại số cao cấp của bộ giáo dục. Sau mỗi tiết của từng chương, bạn đọc có những bài tập để hiểu sâu lí thuyết hơn và rèn luyện kỹ năng tính toán, hoặc hiểu rộng lí thuyết hơn với một số khái niệm mới đưa vào trong bài tập. Mỗi vấn đề được nhắc lại thì được chú thích ở chươg, tiết mục của vấn đề đã được đưa vào.

Nội dung sách gồm 6 chương:

Chương I: Tập hợp và quan hệ

Chương II: Nửa nhóm và nhóm

Chương III: Vành và trường

Chương IV: Vành đa thức

Chướng V: Vành chính và vành Ơclit

Chương VI: Đa thức trên trường số.

Trích dẫn

Hoàng Xuân Sính. Đại số đại cương (Hoàng Xuân Sính), Nxb Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Đại số đại cương Hoàng Xuân SínhBài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tíchBài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Đại số đại cương (Hoàng Xuân Sính)

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Mã QR

Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:11 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP)

Thứ Năm, 15:59 24/11/2022

Sổ tay nhiệt luyện T.2

Thứ Năm, 15:09 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Thứ Năm, 14:57 24/11/2022

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Thứ Năm, 14:56 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Thứ Năm, 14:52 24/11/2022