V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Tập 50 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm được viết trong giai đoạn từ tháng 10/1917 đến tháng 6/1919.

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 50 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập bao gồm các tác phẩm được viết trong giai đoạn từ tháng 10/1917 đến tháng 6/1919. Nội dung chính của tập 50 là những tác phẩm cho thấy rõ hoạt động thực tiễn và hoạt động tổ chức cực kỳ đa dạng của Lênin với vai trò của vị lãnh đạo Đảng cộng sản cầm quyền và vị đứng đầu chính phủ Xô viết trong đó Người tập trung sự chú ý của mình vào các nhiệm vụ xây dựng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 50, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 50V.I.Lênin toàn tập Tập 40V.I.Lênin toàn tập Tập 30
V.I.Lênin toàn tập Tập 50V.I.Lênin toàn tập Tập 40V.I.Lênin toàn tập Tập 30

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:57 24/11/2022