Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP)

Cuốn sách này giúp sinh viên nắm được cốt lõi của chương trình đại số ở trung học cơ sở để dạy tốt, và đồng thời nhận thức rõ được rằng toán học cao cấp giúp người thầy nhìn rạch ròi các vấn đề mình dạy từ đó yêu thich toán học, mong muốn trau rồi kiến thức.

Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP)

Hoàng Xuân Sính

Nxb Giáo dục

2001

Tóm tắt

Cuốn sách này giúp sinh viên nắm được cốt lõi của chương trình đại số ở trung học cơ sở để dạy tốt, và đồng thời nhận thức rõ được rằng toán học cao cấp giúp người thầy nhìn rạch ròi các vấn đề mình dạy từ đó yêu thich toán học, mong muốn trau rồi kiến thức.

Nội dung cuốn sách gồm các chương:

+ Chương 1: Nửa nhóm và nhóm

+ Chương 2: Vành và trường

+ Chương 3: Vành đa thức

+ Chương 4: Vành chính và vành Euclide.

Trích dẫn

Hoàng Xuân Sính. Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP), Nxb Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Đại số đại cương ( GT Cao đằng sư phạm)Bài tập giải tích hàmGiải tích hàm Đạu Thế Cấp

Đại số đại cương ( GT Cao đằng sư phạm)

Bài tập giải tích hàm

Giải tích hàm (Đậu Thế Cấp)

Mã QR

Đại số đại cương ( GT Cao đằng sư phạm)

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:59 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sổ tay nhiệt luyện T.2

Thứ Năm, 15:09 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Thứ Năm, 14:57 24/11/2022

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Thứ Năm, 14:56 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Thứ Năm, 14:52 24/11/2022

Sổ tay nhiệt luyện T.1

Thứ Năm, 14:51 24/11/2022