Phương trình vi phân nhóm ngành II

Cuốn sách này (tương ứng học phần 4) nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bàn về phương trình vi phân thường và kiến thức nhập môn phương trình đạo hàm riêng, được biên soạn dựa trên những bài giảng của các tác giả cho sinh viên nhóm ngành III của trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong những năm gần đây thực hiện theo chương trinh trên.

Phương trình vi phân nhóm ngành II

Đào Huy Bích

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

1998

Tóm tắt

Giáo trình toán cho nhóm ngành II (gồm các ngành Hóa - Địa - Dược) được biên soạn theo chương trình qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG Hà Nội.

Nội dung giáo trình được chia làm 4 học phần tương đối độc lập với nhau:

Học phần 1: Đại số và hình học giải tích

Học phần 2: Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến

Học phần 3: Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và chuỗi hàm

Học phần 4: Phương trình vi phân

Cuốn sách này (tương ứng học phần 4) nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bàn về phương trình vi phân thường và kiến thức nhập môn phương trình đạo hàm riêng, được biên soạn dựa trên những bài giảng của các tác giả cho sinh viên nhóm ngành III của trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong những năm gần đây thực hiện theo chương trinh trên.

Nội dung gốm 4 chương:

+ Chương 1: Phương trình vi phân thường cấp 1

+ Chương 2: Phương trình vi phân thường cấp cao tuyến tính

+ Chương 3: Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

+ Chương 4: Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính.

Trích dẫn

Đào Huy Bích. Phương trình vi phân nhóm ngành II, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Phương trình vi phân nhóm ngành IIÔn luyện Toán cao cấpBài tập số học

Phương trình vi phân nhóm ngành II

Ôn luyện Toán cao cấp

Bài tập số học

Mã QR

Phương trình vi phân nhóm ngành II

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:36 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường

Thứ Hai, 13:31 28/11/2022

Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Thứ Hai, 13:29 28/11/2022

Unbelievably boring Bart

Thứ Hai, 13:18 28/11/2022

Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060

Thứ Hai, 13:11 28/11/2022

Vi xử lý

Thứ Hai, 13:03 28/11/2022

Video giới thiệu