Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060

Giới thiệu về dụng cụ thí nghiệm SCR ED - 5060, các chỉ dẫn về dụng cụ thí nghiệm, đặc tính cơ bản của Tiristor, ứng dụng của SCR, thí nghiệm cơ bản về SCR

Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060

Phạm Lê Phát Toàn

Lao động xã hội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách được trình bày với những nội dung:

+ Chương 1: Giới thiệu tóm tắt: Giới thiều về dụng cụ thí nghiệm SCR ED 5060; Các chỉ dẫn quan trọng về dụng cụ thí nghiệm và đặc tính của Tiristo,, những thuật ngữ cơ bản, chức năng làm cổng, làm chốt và duy trì của SCR và ti ắc

+ Chương 2: Thí nghiệm cơ bản về SCR: Thí nghiệm xác định đặc tính làm việc của SCR trong mạch một chiếu AC, mạch xoay chiều AC, thí nghiệm chỉnh lưu và điều khiển pha..

+ Chương 3: Thí nghiệm mạch làm cổng của SCR

+ Chương 4: Ứng dụng của SCR và phần phụ lục

Trích dẫn

Phạm Lê Phát Toàn. Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060. Lao động xã hội, 2001

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060Mạch điện thực dụngGiáo trình Mạch điện
Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060Mạch điện thực dụngGiáo trình Mạch điện (Đỗ Thị Minh Thúy)

Mã QR

Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:11 28/11/2022