Vi xử lý

Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các thiết bị dân dụng. Chính vai trò, chức năng của vi xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.

Vi xử lý

Lê Hải Sâm dịch

Lao động xã hội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách được trình bày với những nội dung:

+ Bài 1: Số âm nhị phân

+ Bài 2: Các mode trỏ địa chỉ

+ Bài 3: Sử dụng nhãn

+ Bài 4: Chương trình với các vòng lặp

+ Bài 5: Chương trình với các vòng lặp ( tiếp theo)

+ Bài 6: Các lệnh logic và kiểm tra

+ Bài 7: Chương trình với các lệnh vào/ra

+ Bài 8: Ngăn xếp và chương trình con

+ Bài 9: Hoạt động ngắt trong vi xử lý Z80

Trích dẫn

Lê Hải Sâm dịch. Vi xử lý. Lao động xã hội, 2001

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Vi xử lýGiáo trình Vi mạch số lập trìnhGiáo trình Xử lý tín hiệu số
Vi xử lýGiáo trình Vi mạch số lập trìnhGiáo trình Xử lý tín hiệu số

Mã QR

Vi xử lý

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:03 28/11/2022