Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử phát triển rất nhanh, vì vậy những linh kiện điện tử tử như: Thyristor. Diot, Tranzito, IC…được các hàng khác nhau của nhiều quốc gia sản xuất ngày càng nhiều, các linh kiện điện tử có mặt hầu hết trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Để giúp người thiết kế, những người sửa chữa làm việc trong linh vực này, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tra cứu thông số của các linh kiện điện tử

Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Trần Nhật Tân

Giáo dục

2009

Tóm tắt

Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử phát triển rất nhanh, vì vậy những linh kiện điện tử tử như: Thyristor. Diot, Tranzito, IC…được các hàng khác nhau của nhiều quốc gia sản xuất ngày càng nhiều, các linh kiện điện tử có mặt hầu hết trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Để giúp người thiết kế, những người sửa chữa làm việc trong linh vực này, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tra cứu thông số của các linh kiện điện tử

Cuốn sách được trình bày với những nội dung:

Phần 1. Tra cứu Thyristor
Phần 2. Tra cứu Tranzito trường
Phần 3. Tra cứu IC
Phần 4. Ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Trích dẫn

Trần Nhật Tân. Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại. Giáo dục, 2009

Bộ sưu tập

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Tài liệu liên quan

Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loạiCơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật siêu cao tần
Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loạiCơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật siêu cao tần

Mã QR

Sổ tay tra cứu Thyristor, Tranzito trường, IC ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:29 28/11/2022