Cơ sở kỹ thuật điện tử số

Giáo trình Cơ Sở Kĩ Thuật Điện Tử Số này giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản cần dùng trong các mạch điện tử số, kết hợp với một số mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về cổng bản.

Cơ sở kỹ thuật điện tử số

Vũ Đức Thọ dịch

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Giáo trình Cơ Sở Kĩ Thuật Điện Tử Số này giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản cần dùng trong các mạch điện tử số, kết hợp với một số mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về cổng bản.

Toàn bộ giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn, mạch cổng lôgíc, cơ sở đại số lôgíc, mạch lôgíc tổ hợp... Sách được chia làm 8 chương. Sau mỗi chương đều có phần tóm tắt nội dung để các bạn dễ dàng ghi nhớ, các câu hỏi gợi ý và các bài tập để các bạn kiểm tra mức độ nắm kiến thức sau khi học mỗi chương...

Hy vọng với giáo trình này các bạn mau chóng nắm được những vấn đề cốt lõi của kỹ thuật điện tử số, tăng cường năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế cũng như bồi dưỡng năng lực tự học.

Trích dẫn

Vũ Đức Thọ dịch. Cơ sở kỹ thuật điện tử số. Giáo dục, 2003

Bộ sưu tập

Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Cơ sở kỹ thuật điện tử sốTeardowns : Learn how electronics work by taking them apartMicrowave bandpass filters for wideband communications
Cơ sở kỹ thuật điện tử sốTeardowns : Learn how electronics work by taking them apartMicrowave Bandpass Filters for Wideband Communications

Mã QR

Cơ sở kỹ thuật điện tử số

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:13 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực hành sữa chữa ti vi màu

Thứ Năm, 08:04 24/11/2022

Anna and the Fighter

Thứ Tư, 21:35 23/11/2022

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc ( tài liệu tập huấn)

Thứ Tư, 21:10 23/11/2022

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Thứ Tư, 21:00 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 46

Thứ Tư, 19:03 23/11/2022