An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc ( tài liệu tập huấn)

Cuốn: “An toàn và sức khoẻ khi sử dụng hoá chất ở nơi làm việc” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản cần thiết, giới thiệu những quy định của Quốc tế ILO về hoá chất, để bảo vệ sức khoẻ người lao động, đảm bảo an toàn cho cơ sở sản xuất kinh doanh và cho môi trường.

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc ( tài liệu tập huấn)

Abu Bakar Che Man

Văn phòng Lao động Quốc tế

2002

Tóm tắt

Trong những năm qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và xã hội. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trong sự phát triển đó, việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hoá chất cũng ngày một tăng lên. Bên cạnh những lợi ích kinh tế xã hội to lớn, thiết thực hoá chất còn ảnh hưởng có hại đến sức khoẻ và môi trường sinh thái, đặc biệt là những người trực tiếp trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hoá chất.

Được sự giúp đỡ của văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái bình dương, các tác giả xin giới thiệu với bạn đọc cuốn: “An toàn và sức khoẻ khi sử dụng hoá chất ở nơi làm việc” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản cần thiết, giới thiệu những quy định của Quốc tế ILO về hoá chất, để bảo vệ sức khoẻ người lao động, đảm bảo an toàn cho cơ sở sản xuất kinh doanh và cho môi trường.

Trích dẫn

Abu Bakar Che Man. An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc ( tài liệu tập huấn). Văn phòng Lao động Quốc tế, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc An toàn - sức khỏe tại nơi làm việcEnergy services for the world's poor
An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việcAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việcEnergy services for the world's poor

Mã QR

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:10 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Thứ Tư, 21:00 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 46

Thứ Tư, 19:03 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 45

Thứ Tư, 18:59 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 44

Thứ Tư, 18:30 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 42

Thứ Tư, 18:25 23/11/2022

Video giới thiệu