An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với sự giúp đỡ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) biên soạn tài liệu này nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện của các ngành các cấp các doanh nghiệp được tốt hơn.

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Bộ lao động Thương binh xã hội

Lao động – Xã hội

2002

Tóm tắt

Hoá chất ngày càng được sản xuất và sử dụng nhiều hơn. Nếu như 50 năm trước đây, hàng năm người ta chỉ sản xuất ra 1 triệu tấn hoá chất thì ngày nay con số đó là trên 400 triệu tấn. Cứ mỗi năm lại có hơn 1000 hoá chất mới được sản xuất ra và hiện có hơn 80.000 chất đang hiện hành trên thị trường. Ở Việt Nam, lượng hoá chất sử dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn; trong đó hơn 3 triệu tấn phân bón và 4 triệu tấn sản phẩm dầu lửa.

Vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ của người lao động và bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng nguy hại trong việc sử dụng hoá chất ngày càng được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới cũng như ở nước ta.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với sự giúp đỡ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) biên soạn tài liệu này nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện của các ngành các cấp các doanh nghiệp được tốt hơn.

Trích dẫn

Bộ lao động Thương binh xã hội. An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất. Lao động – Xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc Energy services for the world's poor
An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chấtAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việcEnergy services for the world's poor

Mã QR

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:00 23/11/2022