V.I.Lênin toàn tập Tập 41

Tập 41 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết từ tháng 5 đến tháng 11/1920 – thời kỳ kết thúc cuộc nội chiến. Sự kiện quan trọng bậc nhất thời kỳ này là việc triệu tập Đại hội II Quốc tế cộng sản.

V.I.Lênin toàn tập Tập 41

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 41 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm tác phẩm do V.I.Lênin viết từ tháng 5 đến tháng 11/1920 – thời kỳ kết thúc cuộc nội chiến. Sự kiện quan trọng bậc nhất thời kỳ này là việc triệu tập Đại hội II Quốc tế cộng sản.

Lê nin đã phát triển những nguyên tắc tổ chức, cương lĩnh, chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản, của chủ nghĩa Mác, trên cơ sở đó mà thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, hàng loạt Đảng cộng sản ra đời và được củng cố.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 41, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 41V.I. Lênin toàn tập Tập 31V.I.Lênin toàn tập Tập 21 (12/1911 – 7/1912)
V.I.Lênin toàn tập Tập 41V.I.Lênin toàn tập Tập 31V.I.Lênin toàn tập Tập 21

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 41

Nội dung

  • Thứ Tư, 18:16 23/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Jazz: Essential listening

Thứ Tư, 18:00 23/11/2022

The New Global Road Map

Thứ Tư, 17:43 23/11/2022

Leading Clarity: The Breakthrough Strategy to Unleash People, Profit and Performance

Thứ Tư, 17:28 23/11/2022

The digital identity crisis: How the explosion of personal information is transforming technology, business, and society

Thứ Tư, 17:04 23/11/2022

The Revenue Acceleration Rules: Supercharge Sales and Marketing Through Artificial Intelligence, Predictive Technologies and Account-Based Strategies

Thứ Tư, 16:49 23/11/2022