The digital identity crisis: How the explosion of personal information is transforming technology, business, and society

The book The digital identity crisis introduces to Introductory book ownership of identity; privacy; protecting your identity; the value of realtionships; identity data 101; the search for a better self; identity and artificial intelligence.

The digital identity crisis: How the explosion of personal information is transforming technology, business, and society

Eliezerov, Rooly

John Wiley & Sons

2018

Abstract

The book The digital identity crisis introduces to Introductory book ownership of identity; privacy; protecting your identity; the value of realtionships; identity data 101; the search for a better self; identity and artificial intelligence.

The moment people were able to create online accounts, their individual identities began to extend exponentially into the digital world. Now, with every site you visit, app you use, and soon every machine you operate, you’re creating and sharing aspects of your identity

Citation

Eliezerov, Rooly. The digital identity crisis: How the explosion of personal information is transforming technology, business, and society. John Wiley & Sons, 2018.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

The digital identity crisisArtificial Intelligence with PythonDeep Learning with Python

The digital identity crisis

Artificial Intelligence with Python

Deep Learning with Python

QR code

The digital identity crisis

Content

  • Thứ Tư, 17:04 23/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Revenue Acceleration Rules: Supercharge Sales and Marketing Through Artificial Intelligence, Predictive Technologies and Account-Based Strategies

Thứ Tư, 16:49 23/11/2022

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy (Vũ Ngọc Pi)

Thứ Tư, 15:42 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 40

Thứ Tư, 15:27 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 38

Thứ Tư, 15:22 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 37

Thứ Tư, 15:17 23/11/2022