Thực hành sữa chữa ti vi màu

Chương trình Thực hành sửa chữa ti vi màu trong giảng dạy đào tạo công nhân kỹ thuật

Thực hành sữa chữa ti vi màu

Nguyễn Văn Huy

Giáo dục

2005

Tóm tắt

Chương trình Thực hành sửa chữa ti vi màu trong giảng dạy đào tạo công nhân kỹ thuật với thời gian 18 tháng với những nội dung cơ bản:

+ Thực hành sửa chữa thi vi đen trắng

+ Thực hành sửa chữa ti vi màu

Trích dẫn

Nguyễn Văn Huy. Thực hành sữa chữa ti vi màu. Giáo dục, 2005

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Thực hành sữa chữa ti vi màuVehicle to Vehicle and Vehicle to Infrastructure CommunicationsTeardowns : Learn how electronics work by taking them apart
Thực hành sữa chữa ti vi màuVehicle to Vehicle and Vehicle to Infrastructure CommunicationsTeardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Mã QR

Thực hành sữa chữa ti vi màu

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:04 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Anna and the Fighter

Thứ Tư, 21:35 23/11/2022

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc ( tài liệu tập huấn)

Thứ Tư, 21:10 23/11/2022

An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất

Thứ Tư, 21:00 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 46

Thứ Tư, 19:03 23/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 45

Thứ Tư, 18:59 23/11/2022