Unbelievably boring Bart

The book Unbelievably Boring Bart is a children’s story by James Patterson and Duane Swierczynski and is illustrated by Xavier Bonet. Invisible creatures are attacking the school, and 12-year-old Bartholomew Bean is the only one who can stop them! Okay, so maybe Bart is only a hero in the video game app he created.

Unbelievably boring Bart

James Patterson

JIMMY Patterson Books

2018

Abstract

The book Unbelievably Boring Bart is a children’s story by James Patterson and Duane Swierczynski and is illustrated by Xavier Bonet. Invisible creatures are attacking the school, and 12-year-old Bartholomew Bean is the only one who can stop them! Okay, so maybe Bart is only a hero in the video game app he created. But if he reveals his identity as the genius behind the game, he’ll become the most popular kid in school! Or he could secretly use the game to get back at his bullies…

The contents of the book is Alliterative Name: The Protagonist's name is Bartholemew Bean. There's also his father, Bill Bean. The Bully: Bart has to deal with three in school. Giselle "The Golem", who makes sure to bump into Bart every chance she gets. Nick "The Mimic", who likes to sit behind Bart in all his classes and poke him. Tigran "The Tyrant", who "borrows" things from Bart and never returns them. Bully Turned Buddy: Nick "The Mimic" starts sucking up to Bart at the end of the book after Bart beats the Lerkians at ChickenHead LavaLamp's live stream event at the school.

Citation

James Patterson . Unbelievably boring Bart. JIMMY Patterson Books, 2018

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Văn học

Related document

Unbelievably boring BartThe fall of crazy houseReinforcements: How to get people to help you

Unbelievably boring Bart

The fall of crazy house

Reinforcements: How to get people to help you

QR code

Unbelievably boring Bart

Content

  • Thứ Hai, 13:18 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Thí nghiệm SCR bằng dụng cụ đào tạo SCR ED - 5060

Thứ Hai, 13:11 28/11/2022

Vi xử lý

Thứ Hai, 13:03 28/11/2022

Phép tính vi tích phân Tập 1: Toán cao cấp A1

Thứ Hai, 12:01 28/11/2022

Nhập môn giải tích

Thứ Hai, 11:56 28/11/2022

Lý thuyết xác suất và thống kê toán (Nguyễn Cao Văn (cb) 2002

Thứ Hai, 11:49 28/11/2022