Tôn giáo và đời sống hiện đại

"Tôn Giáo Và Đời Sống Hiện Đại" đã ấn hành được 4 tập. Từ tập 4 trở đi, các tập sẽ được dành riêng để giới thiệu sâu vào tôn giáo của từng nước hay khu vực cụ thể. Tập 4, giới thiệu về tôn giáo ở Đông Nam Á, trong Tập 5 này sẽ giới thiệu đến bạn đọc tôn giáo của Trung Quốc.

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Võ Kim Quyên (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2004

Tóm tắt

"Tôn Giáo Và Đời Sống Hiện Đại" đã ấn hành được 4 tập. Từ tập 4 trở đi, các tập sẽ được dành riêng để giới thiệu sâu vào tôn giáo của từng nước hay khu vực cụ thể. Tập 4, giới thiệu về tôn giáo ở Đông Nam Á, trong Tập 5 này sẽ giới thiệu đến bạn đọc tôn giáo của Trung Quốc.

Tôn giáo Trung Quốc là một thực thể rất phong phú và đa dạng. Để bạn đọc tiện theo dõi, đầu tập có bài tổng quan trình bày khái quát những đặc trưng lịch sử, quá trình hình thành, du nhập, truyền bá và phát triển của các tôn giáo lớn ở Trung Quốc, thực trạng tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Tiếp đó là các bài viết của các nhà nghiên cứu Trung Quốc và nước ngoài, phân tích và giới thiệu sâu hơn về từng vấn đề hay từng tôn giáo cụ thể ở nước này...

Trích dẫn

Võ Kim Quyên (Ch.b). Tôn giáo và đời sống hiện đại, Nxb. Khoa học xã hội, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Tôn giáo và đời sống hiện đạiNguồn cội - ThơTrầm tích Tây Sơn Thượng

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Nguồn cội - Thơ

Trầm tích Tây Sơn Thượng

Mã QR

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:44 22/12/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp (Nguyễn Thị Thu Thủy)

Thứ Tư, 15:16 22/12/2021

Sách bài giảng Vật lý đại cương A2

Thứ Hai, 15:27 20/12/2021

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Hai, 15:21 20/12/2021

Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1

Thứ Hai, 15:08 20/12/2021

Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

Thứ Hai, 13:46 20/12/2021