Giáo trình thiết kế quần áo

Cuốn sách trình bày khái quát chung về quần áo, những kiến thức cơ sở, phương pháp thiết kế quần áo thông dụng.

Giáo trình thiết kế quần áo

Trần Thủy Bình, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Ngọc

Giáo dục

2005

Tóm tắt

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lũy qua nhiều năm, các tác giả đã cố gắng để những nội dung được trình bày là những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với thực tế sản xuất. Nội dung của giáo trình còn tạo sự liên thông từ Dạy nghề lên THCN. Giáo trình được biên soạn theo hướng mở, kiến thức rộng và cố gắng chỉ ra tính ứng dụng của nội dung trình bày. Trên cơ sở đó các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc thực hành, thực tập và đặc điểm của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn, cô đọng nhưng súc tích, dễ sử dụng; giúp học sinh dễ theo dõi bài giảng, nắm bắt tốt lý thuyết môn học. Sách cũng là cơ sở để các giáo viên có thể phát triển, mở rộng bài giảng nếu thời gian cho phép.

Cuốn sách trình bày khái quát chung về quần áo, những kiến thức cơ sở, phương pháp thiết kế quần áo thông dụng và được chia thành 2 phần:

Phần A: Đề cập đến các nội dung gồm những kiến thức cơ sở như phương pháp lấy số đo cơ thể, đặc điểm kết cấu các chủng loại quần áo và hệ thống cỡ số…..

Phần B: Hướng dẫn cách trình bày bản vẽ thiết kế kỹ thuật và trang bị cho học sinh các kiến thức và phương pháp thiết kế các kiểu quần áo thông dụng.

Trích dẫn

Trần Thủy Bình, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thúy Ngọc. Giáo trình thiết kế quần áo, Giáo dục, 2005.

Bộ sưu tập

May & Thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Giáo trình thiết kế quần áoGiáo trình Công nghệ MayFashion Trends: Analysis and Forecasting

Giáo trình thiết kế quần áo

Giáo trình Công nghệ MayFashion Trends: Analysis and Forecasting

Mã QR

Giáo trình thiết kế quần áo

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:16 18/01/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Mỹ thuật trang phục

Thứ Ba, 13:31 18/01/2022

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thứ Sáu, 14:21 14/01/2022

The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexitie

Thứ Hai, 15:51 27/12/2021

Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp

Thứ Tư, 15:55 22/12/2021

Tôn giáo và đời sống hiện đại

Thứ Tư, 15:44 22/12/2021