Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 2)

Matlab là một trong những hệ thống được soạn thảo hết sức chu đáo, mạch lạc với việc áp dụng nhiều thuật toán phong phú, đặc biệt, thuật toán ma trận được coi là hạt nhân quan trọng trong lập trính Matlab. Cú pháp ngôn ngữ của chương trình Matlab được thiết lập tinh tế đến mức người sử dụng không có cảm giác là đang tiếp xúc với cá phép tính phức tạp của ma trận.

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 2)

Trần Quang Khánh

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Cuốn Giáo trình được viết theo chương trình tin học ứng dụng cho các trường đại học kỹ thuật.Matlab là một phương tiện hữu hiệu, cho phép nhân khả năng của con người trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật lên nhiều lần.

Matlab là một trong những hệ thống được soạn thảo hết sức chu đáo, mạch lạc với việc áp dụng nhiều thuật toán phong phú, đặc biệt, thuật toán ma trận được coi là hạt nhân quan trọng trong lập trính Matlab.

Cú pháp ngôn ngữ của chương trình Matlab được thiết lập tinh tế đến mức người sử dụng không có cảm giác là đang tiếp xúc với cá phép tính phức tạp của ma trận.

Ma trận được áp dụng rộng rãi trong các bài toán kỹ thuật phức tạp như hệ thống điện lực, tự động hóa, các hệ thống cơ học động, cơ hoc tĩnh, thủy khí…

Cuốn giáo trình gồm các chương sau:

 • Chương 1: Khái quát chung về Matlab
 • Chương 2:Lập trình trên Matlab
 • Chương 3: Ma trận
 • Chương 4:Xử lý số liệu
 • Chương 5: Đồ họa
 • Chương 6: Giải phương trình và tính toán tối ưu
 • Chương 7: Giải toán cao cấp
 • Chương 8: Simulink. Phần hai trình bày các chương trình áp dụng cho ngành điện
 • Chương 9: Giải mạch điện
 • Chương 10: Tính toán phụ tải điện
 • Chương 11: Mạng điện
 • Chương 12: Giải tích mạng điện
 • Chương 13: Phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện
 • Chương 14: Tính toán ngắn mạch
 • Chương 15: Thiết kế cung cấp điện

Trích dẫn

Trần Quang Khánh, Giáo trình cơ sở matlab ứng dụng, Khoa học và Kỹ thuật, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ sở matlab ứng dụng https://lic.haui.edu.vn//media/78/t78613.jpgKỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

Giáo trình cơ sở matlab ứng dụng

Khí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữaKỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

Mã QR

Giáo trình cơ sở matlab ứng dụng

Nội dung

 • Thứ Năm, 01:52 27/01/2022