Giáo trình điều khiển số

Giáo trình điều khiển số đề cập đến các vấn đề mô tả, phân tích thiết kế và cách thực hiện 1 hệ thống điều khiển rời rạc trên nền tảng máy tính số

Giáo trình điều khiển số

Quách Đức Cường (Ch.b)

KH&KT

2019

Tóm tắt

Cuốn Giáo trình điều khiển số giới thiệt một cách ngắn gọn về lý thuyết điều khiển số và cách thức thực hiện một hệ thống điều khiển số trên nền tảng hệ thống nhúng. Trong cuốn sach cũng sẽ thể hiện các ví dụ thực tiễn và tổng hợp những kiến thức thực tế phù hợp cho người làm công tác tra cứu thông tin và thiết kế hệ thống.

Cuốn giáo trình gồm có 06 chương:

  • Chương 1: Cơ sở toán học của hệ thống điều khiển số.
  • Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển số
  • Chương 3: Khảo sát tính ổn định và chất lượng của hệ thống
  • Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển phản hồi đầu ra
  • Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển có phản hồi trạng thái
  • Chương 6: Thực hiện hệ thống điều khiển số

Trích dẫn

Quách Đức Cường (Ch.b), Giáo trình điều khiển số, KH&KT, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình điều khiển sốKỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điệnLý thuyết điều khiển tự động

Giáo trình điều khiển số

Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điệnLý thuyết điều khiển tự động

Mã QR

Giáo trình điều khiển số

Nội dung

  • Thứ Năm, 01:03 27/01/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Thứ Tư, 16:21 26/01/2022

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

Thứ Tư, 13:10 26/01/2022

Giáo trình công nghệ CNC (Trần Đức Quý)

Thứ Tư, 11:19 26/01/2022

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Thứ Ba, 21:57 25/01/2022

Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp

Thứ Ba, 14:57 25/01/2022