Giáo trình cung cấp điện

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản như : Xác định phụ tải, chọn phương án cung cấp, tính toán điện trong mạng điện phân phối và hạ áp, tính chọn thiết bị điễn cũng như các biện pháp nâng cao hệ số công suất trong lưới điện phân phối

Giáo trình cung cấp điện

Ninh Văn Nam (cb)

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản như : Xác định phụ tải, chọn phương án cung cấp, tính toán điện trong mạng điện phân phối và hạ áp, tính chọn thiết bị điễn cũng như các biện pháp nâng cao hệ số công suất trong lưới điện phân phối

Cuốn giáo trình gồm có 10 chương:

 • Chương 1: Khái quát chung về cung cấp điện
 • Chương 2: Phụ tải điện
 • Chương 3: Chọn phương án cung cấp điện
 • Chương 4: Cơ sở tính toán kinh tế- kỹ thuật lựa chọn phương án tối ưu trong thiết kế cung cấp điện
 • Chương 5: Tính toán điện trong mạng điện phân phối
 • Chương 6: Trạm biến áp
 • Chương 7: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
 • Chương 8: Lựa chọn thiết bị điện trong lưới cung cấp điện
 • Chương 9: Tính toán chống sét
 • Chương 10: Bù công suất phản kháng trong mạng điện phân phối

Trích dẫn

Ninh Văn Nam (cb), Giáo trình cung cấp điện, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cung cấp điệnLý thuyết điều khiển tự độngKhí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Giáo trình cung cấp điện

Lý thuyết điều khiển tự độngKhí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Mã QR

Giáo trình cung cấp điện

Nội dung

 • Thứ Năm, 01:31 27/01/2022