Điện tử công suất

Hiện nay các thiết bị điện tử công suất chiếm hơn 30% trong số các thiết bị của một xí nghiệp công nghiệp hiện đại. Việc thay thế các phần tử động có tiếp điểm và kích thước lớn bằng các phần tử tĩnh không có tiếp điểm, kích thước nhỏ, công suất lớn là nhiệm vụ không thể thay thế được của Điện tử công suất. Điện tử công suất góp phần giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực tự động hoá cũng như trong đời sống hàng ngày.

Điện tử công suất

Võ Minh Chính (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Hiện nay các thiết bị điện tử công suất chiếm hơn 30% trong số các thiết bị của một xí nghiệp công nghiệp hiện đại. Việc thay thế các phần tử động có tiếp điểm và kích thước lớn bằng các phần tử tĩnh không có tiếp điểm, kích thước nhỏ, công suất lớn là nhiệm vụ không thể thay thế được của Điện tử công suất. Điện tử công suất góp phần giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực tự động hoá cũng như trong đời sống hàng ngày.

Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý thuyết về diện tử công suất, bao gồm có 7 chương:

+ Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản

+ Chương 2: Chỉnh lưu

+ Chương 3: Bộ biến đổi xung áp

+ Chương 4: Nghịch lưu độc lập và biến tần

+ Chương 5: Điều chỉnh và nâng cao chất lượng biến áp của bộ biến đổi

+ Chương 6: Hệ thống điều khiển bộ nhớ

+ Chương 7: Mô phỏng mạch điện tử công suất

Trích dẫn

Võ Minh Chính (chủ biên), Điện tử công suất, Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điện tử công suấtĐiện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng. Tập 1.Điện tử công suất: Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - ứng dụng. Tập 2
Điện tử công suấtĐiện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng. Tập 1.Điện tử công suất: Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - ứng dụng. Tập 2

Mã QR

Điện tử công suất

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:10 27/01/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Human Resource Management: Linking Strategy to Practice

Thứ Năm, 10:26 27/01/2022

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 1)

Thứ Năm, 09:52 27/01/2022

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 2)

Thứ Năm, 01:52 27/01/2022

Giáo trình cung cấp điện

Thứ Năm, 01:31 27/01/2022

Giáo trình điều khiển số

Thứ Năm, 01:03 27/01/2022

Video giới thiệu