Điều chỉnh tự động truyền động điện

Cuốn “Điều chỉnh tự động truyền động điện” là phần tiếp theo của giáo trình “Truyền động điện”. Nội dung Trình bày những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ truyền động tự động, các mạch đo lường điều khiển và các bộ biến đổi điện tử, cấu trúc cơ bản của hệ truyền động động cơ một chiều, xoay chiều không đồng bộ, xoay chiều đồng bộ; nghiên cứu hệ truyền động vị trí, truyền động thích nghi…

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Văn Liễn; Phạm Quốc Hải; Dương Văn Nghi

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn “Điều chỉnh tự động truyền động điện” là phần tiếp theo của giáo trình “Truyền động điện”. Nội dung Trình bày những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ truyền động tự động, các mạch đo lường điều khiển và các bộ biến đổi điện tử, cấu trúc cơ bản của hệ truyền động động cơ một chiều, xoay chiều không đồng bộ, xoay chiều đồng bộ; nghiên cứu hệ truyền động vị trí, truyền động thích nghi…

Nội dung cụ thể được trình bày trong các chương sau:

+ Chương 1: Trình bày những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ truyền động tự động.

+ Chương 2 và 3 trình bày các mạch đo lường điều khiển và các bộ biến đổi điện tử công suất dùng cho hệ truyên động tự động.

+ Chương 4, 5 và 6 trình bày cấu trúc cơ bản của hệ truyền động cơ một chiều, xoay chiều không đồng bộ và xoay chiều đồng bộ.

+ Chương 7 nêu nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ truyền động nhiều động cơ.

+ Chương 8 nghiên cứu hệ truyền động vị trí.

+ Chương 9 trình bày cấu trúc các hệ truyền động thích nghi.

Trích dẫn

Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Văn Liễn; Phạm Quốc Hải; Dương Văn Nghi, Điều chỉnh tự động truyền động điện, Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điều chỉnh tự động truyền động điệnCơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử250 bài tập kỹ thuật điện tử

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Cơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử250 bài tập kỹ thuật điện tử

Mã QR

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:39 27/01/2022