Giáo trình linh kiện điện tử

Giáo trình Linh kiện điện tử dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng chuyên ngành điện tử, ngoài ra giáo trình có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành khác và cho cán bộ giảng dạy, kĩ sư, độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.

Giáo trình linh kiện điện tử

Phạm Thị Thanh Huyền (chủ biên)

Đại học Sư phạm

2016

Tóm tắt

Giáo trình Linh kiện điện tử dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng chuyên ngành điện tử, ngoài ra giáo trình có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành khác và cho cán bộ giảng dạy, kĩ sư, độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Linh kiện thụ động: trình bày khái niệm, cấu tạo, nguyên lí hoạt động, hình dạng, phân loại và cách đọc trị số các linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm.

+ Chương 2: Điôt bán dẫn: trình bày các đặc điểm, cấu trúc năng lượng chất bán dẫn, đặc tính dẫn điện của tiếp xúc P-N, cấu tạo, nguyên lí hoạt động, phân loại, ứng dụng của điôt bán dẫn.

+ Chương 3: Transistor lưỡng cực: trình bày cấu tạo, nguyên lí hoạt động, các họ đặc tuyến, các cách mắc mạch và phân cực cho transistor lưỡng cực.

+ Chương 4: Transistor hiệu ứng trường: trình bày cấu tạo, nguyên lí hoạt động, các họ đặc tuyến, các cách mắc mạch và phân cực cho transistor trường.

+ Chương 5: Linh kiện bán dẫn khác: trình bày cấu tạo, kí hiệu và nguyên lí hoạt động của transistor một chuyển tiếp, Thyristor, Triac và Diac và các linh kiện quang điện tử.

Trích dẫn

Phạm Thị Thanh Huyền (chủ biên), Giáo trình linh kiện điện tử, Đại học Sư phạm, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình linh kiện điện tửGiáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình Kỹ thuật lập trình C
Giáo trình linh kiện điện tửGiáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình Kỹ thuật lập trình C

Mã QR

Giáo trình linh kiện điện tử

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:20 07/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Thứ Hai, 10:59 07/02/2022

Giáo trình Kỹ thuật xung

Thứ Hai, 10:02 07/02/2022

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Chủ Nhật, 19:25 06/02/2022

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Video giới thiệu