Giáo trình Kỹ thuật xung

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật xung” được trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xung và từng bước áp dụng vào thực tế

Giáo trình Kỹ thuật xung

Lê Văn Thái; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Ngọc Anh

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật xung” được trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xung và từng bước áp dụng vào thực tế. Nội dung của Giáo trình gồm có 6 chương:

Chương 1: Tín hiệu xung và mạch tuyến tính: trình bày tín hiệu xung và các tham số, tín hiệu xung qua mạch tuyến tính cơ bản, phản ứng của mạch tuyến tính đối với dãy tín hiệu xung, mạch phân áp xung.

Chương 2: Khóa điện tử: trình bày khái niệm chung, khóa điện tử dùng tranzito.

Chương 3: Mạch vi phân: trình bày khái niệm chung, các mạch vi phân, ứng dụng của mạch vi phân.

Chương 4: Mạch tích phân: trình bày khái niệm chung, các mạch tích phân, ứng dụng của mạch tích phân.

Chương 5: Mạch hạn chế và ghim điện áp

Chương 6: Mạch dao động xung: Trình bày khái niệm chung, mạch đa hài phi ổn, mạch đa hài đơn ổn, mạch đa hài lưỡng ổn, mạch dao động nghẹt, mạch dao động dùng IC.

Trích dẫn

Lê Văn Thái; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Ngọc Anh, Giáo trình Kỹ thuật xung, Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật xungGiáo trình điện tử sốGiáo trình cảm biến
Giáo trình Kỹ thuật xungGiáo trình điện tử sốGiáo trình cảm biến

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật xung

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:02 07/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Chủ Nhật, 19:25 06/02/2022

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022