Giáo trình Kỹ thuật xung

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật xung” được trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xung và từng bước áp dụng vào thực tế

Giáo trình Kỹ thuật xung

Lê Văn Thái; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Ngọc Anh

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật xung” được trình bày một cách hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật xung và từng bước áp dụng vào thực tế. Nội dung của Giáo trình gồm có 6 chương:

Chương 1: Tín hiệu xung và mạch tuyến tính: trình bày tín hiệu xung và các tham số, tín hiệu xung qua mạch tuyến tính cơ bản, phản ứng của mạch tuyến tính đối với dãy tín hiệu xung, mạch phân áp xung.

Chương 2: Khóa điện tử: trình bày khái niệm chung, khóa điện tử dùng tranzito.

Chương 3: Mạch vi phân: trình bày khái niệm chung, các mạch vi phân, ứng dụng của mạch vi phân.

Chương 4: Mạch tích phân: trình bày khái niệm chung, các mạch tích phân, ứng dụng của mạch tích phân.

Chương 5: Mạch hạn chế và ghim điện áp

Chương 6: Mạch dao động xung: Trình bày khái niệm chung, mạch đa hài phi ổn, mạch đa hài đơn ổn, mạch đa hài lưỡng ổn, mạch dao động nghẹt, mạch dao động dùng IC.

Trích dẫn

Lê Văn Thái; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Ngọc Anh, Giáo trình Kỹ thuật xung, Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật xungGiáo trình điện tử sốGiáo trình cảm biến
Giáo trình Kỹ thuật xungGiáo trình điện tử sốGiáo trình cảm biến

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật xung

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:02 07/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Chủ Nhật, 19:25 06/02/2022

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Video giới thiệu