Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Introducton to: Idle Speed Control, Adaptive Flow Estimation and Spline Interpolation; Engine Torque and Friction Estimation; Engine Misfire and Cam Profile Switching State Detection; Engine Knock

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Stotsky, Alexander A.

Springer

2009

Abstract

Increasing demands on the output performance, exhaust emissions, and fuel consumption necessitate the development of a new generation of automotive engine functionality. This monograph is written by a long year developmental automotive engineer and offers a wide coverage of automotive engine control and estimation problems and its solutions. It addresses idle speed control, cylinder flow estimation, engine torque and friction estimation, engine misfire and CAM profile switching diagnostics, as well as engine knock detection.

The book provides a wide and well structured collection of tools and new techniques useful for automotive engine control and estimation problems such as input estimation, composite adaptation, threshold detection adaptation, real-time algorithms, as well as the very important statistical techniques. It demonstrates the statistical detection of engine problems such as misfire or knock events and how it can be used to build a new generation of robust engine functionality. This book will be useful for practising automotive engineers, black belts working in the automotive industry as well as for lecturers and students since it provides a wide coverage of engine control and estimation problems, detailed and well structured descriptions of useful techniques in automotive applications and future trends and challenges in engine functionality.

Citation

Stotsky, Alexander A.Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection.Springer,2009

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical DetectionThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesAutomotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronics
Automotive Engines Control, Estimation, Statistical DetectionThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesAutomotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronics

QR code

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Content

  • Thứ Năm, 15:44 10/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Thứ Năm, 15:24 10/02/2022

Kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Năm, 15:21 10/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 3

Thứ Năm, 14:47 10/02/2022

Automotive mechanics

Thứ Năm, 13:54 10/02/2022

Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers

Thứ Năm, 12:59 10/02/2022

Video giới thiệu