Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Cuốn sách này ngoài việc giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc luật thuế và kế toán thuế được cập nhật, nhóm tác giả đã cố gắng đưa ra nhiều ví dụ minh hoạ nhằm giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng các sắc luật thuế.

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Phạm Đức Cường; Trần Mạnh Dũng

Tài chính

2016

Tóm tắt

Ngân sách nhà nước được hình thành chủ yếu từ các khoản đóng góp thuế từ các đơn vị nộp thuế. Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp là đóng đúng, đóng đủ các khoản nghĩa vụ về thuế. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng hoà nhập với thông lệ quốc tế.

Với tư cách là doanh nghiệp, họ phải tuân thủ rất nhiều các sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hiểu được đầy đủ các sắc luật thuế và thực hiện đúng theo các nội dung của sắc luật thuế là điều không hoàn toàn đơn giản. Luôn có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các cơ quan thuế và doanh nghiệp cho dù có đầy đủ các sắc luật về thuế. Các doanh nghiệp thường có thiên hướng kê khai thuế thấp hơn thực tế, trong khi đó cơ quan thuế lại muốn tính đúng, tính đủ các khoản nghĩa vụ thuế. Khoảng cách này cần được thu hẹp do sự hiểu biết tăng lên của người nộp thuế về các sắc luật thuế.

Cuốn sách “Thuế & kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành” được biên soạn bởi các giảng viên và những người hành nghề có nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về thuế và kế toán thuế.Cuốn sách này ngoài việc giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc luật thuế và kế toán thuế được cập nhật, nhóm tác giả đã cố gắng đưa ra nhiều ví dụ minh hoạ nhằm giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng các sắc luật thuế. Ngoài ra cuốn sách này được biên soạn trong điều kiện hệ thống thuế của Việt Nam đang có sự cải cách mạnh mẽ và đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế trong đó có lĩnh vực thuế.

Nội dunng cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Khái quát chung về hệ thống thuế và kế toán thuế Việt Nam

+ Chương 2: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

+ Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Chương 4: Thuế xuất, nhập khẩu và kế toán thuế xuất, nhập khẩu

+ Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp và Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

+ Chương 7: Các loại thuế khác và kế toán các loại thuế khác

+ Chương 8: Kiểm tra và thanh tra thuế tại các doanh nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Đức Cường; Trần Mạnh Dũng. Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành, Tài chính, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hànhQuantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Quantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)

Mã QR

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:02 07/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Real Listening and Speaking 2

Thứ Hai, 08:40 07/03/2022

Practice Tests for the PET

Thứ Hai, 08:18 07/03/2022

Great Writing 2 - Great paragraphs

Thứ Bảy, 14:04 05/03/2022

Speakout Elementary

Thứ Bảy, 13:40 05/03/2022

Pathways Listening, Speaking, and Critical Thinking. Foundations

Thứ Bảy, 13:17 05/03/2022

Video giới thiệu