Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

uốn sách trình bày tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giới thiệu vài nét về kế toán và luật thuế TNDN, thuế GTGT tại Việt Nam, mối quan hệ giữa kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phan Đức Dũng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2006

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong như sau:

Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Trích dẫn

Phan Đức Dũng. Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã QR

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:01 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Thuế

Thứ Hai, 13:52 09/05/2022

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Thứ Hai, 13:32 09/05/2022

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Video giới thiệu