Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

uốn sách trình bày tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giới thiệu vài nét về kế toán và luật thuế TNDN, thuế GTGT tại Việt Nam, mối quan hệ giữa kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phan Đức Dũng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2006

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong như sau:

Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Trích dẫn

Phan Đức Dũng. Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã QR

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:01 09/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Giáo trình Thuế

Thứ Hai, 13:52 09/05/2022

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Thứ Hai, 13:32 09/05/2022

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Video giới thiệu