Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

uốn sách trình bày tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giới thiệu vài nét về kế toán và luật thuế TNDN, thuế GTGT tại Việt Nam, mối quan hệ giữa kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phan Đức Dũng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2006

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong như sau:

Chương 1. Tổng quan về kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Trích dẫn

Phan Đức Dũng. Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiGiáo trình tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệpGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã QR

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:01 09/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Thuế

Thứ Hai, 13:52 09/05/2022

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Thứ Hai, 13:32 09/05/2022

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022