Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc thuế và kế toán thuế được cập nhật có gắn với các doanh nghiệp nói chung và cụ thể cuốn tài liệu này đề cập sâu hơn về các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Trần Mạnh Dũng (Ch.b)

Tài chính

2017

Tóm tắt

Cuốn sách Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, Thực hành và Giải pháp thuế được biên soạn bởi các giảng viên có nhiều kinh nghiệm cả về hàn lâm và thực tiễn về thuế và kế toán thuế. Cuốn sách này ra đời là kết quả của sự đam mê về chủ đề thuế và kế toán thuế, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc thuế và kế toán thuế được cập nhật có gắn với các doanh nghiệp nói chung và cụ thể cuốn tài liệu này đề cập sâu hơn về các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cuốn sách được biên soạn trong điều kiện hệ thống pháp lý về thuế của Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới; trong đó lĩnh vực thuế và việc ghi nhận, đo lường và báo cáo kế toán thuế và sự tin học hóa trong lĩnh vực này đang được thực hiện rất sâu sắc. Nhóm tác giả đã thiết kế các bài tập thực hành gắn với các đơn vị cụ thể, với những gợi ý hướng dẫn tới thực hành kế toán thuế hơn là trình bày chủ yếu kiến thức về hàn lâm. Đây là những điểm mới mà cuốn tài liệu này đem lại cho những người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong ngữ cảnh Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán và trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Chương 2: Thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua – bán hàng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

+ Chương 4: kế toán tiền lương và thuế thu nhập cá nhân.

+ Chương 5: Thuế và kế toán cá loại thuế, phí, lệ phí khác.

+ Chương 6; Kế toán lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Chương 7: Chi phí tuân thủ thuế và giải pháp tiết kiệm chi phí tuân thủ thuế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trích dẫn

Trần Mạnh Dũng (Ch.b). Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế, Tài chính, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuếKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Khởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .

Mã QR

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:00 07/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Thuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành

Thứ Hai, 10:02 07/03/2022

Real Listening and Speaking 2

Thứ Hai, 08:40 07/03/2022

Practice Tests for the PET

Thứ Hai, 08:18 07/03/2022

Great Writing 2 - Great paragraphs

Thứ Bảy, 14:04 05/03/2022

Speakout Elementary

Thứ Bảy, 13:40 05/03/2022

Video giới thiệu