Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)

Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ và kỹ năng quản trị.

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Nguyễn Thị Hoài Dung (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Môn học trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất gắn với nhiệm vụ của nhà quản trị trong điều hành các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Học xong môn học này sinh viên nắm chắc kiến thức và những kỹ năng thực hành quản trị kinh doanh, những hành trang và kinh nghiệm giúp cho sinh viên có thể thực hành nghiệp vụ kinh doanh ngay sau khi ra trường. Kỹ năng quản trị là môn học mang tính thực hành, là cầu nối giữa các môn học có tính lý thuyết và các môn học kỹ năng sâu về từng mảng hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể. Môn học kỹ năng quản trị được thiết kế phương pháp tương tác. Người học được phát triển các kỹ năng quản lý hiệu quả thông qua các hoạt động học tập hiện đại khác khau như: thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống , thông qua các trò chơi đóng vai, học tập kinh nghiệm từ các học viên khác…Những thảo luận cởi mở về các kỹ năng quản trị trên phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển kỹ năng cốt yếu của mình trong môi trường kinh doanh biến động như hiện nay và đạt tới tính chuyên nghiệp cao hơn. Môn học này không chỉ có giá trị cho các nhà quản trị kinh doanh trong công việc mà còn rất hữu ích trong cuộc sống của chính họ.

Giáo trình kỹ năng quản trị được xuất bản nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên các hệ dài hạn, tại chức, bằng đại học thứ 2 thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh. Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ và kỹ năng quản trị. Đây cũng là tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ cho học viên cao học thuộc chuyên nganhfc của khoa mà còn cho những nhà nghiên cứu, những người làm công tác thực tiễn kinh doanh và những ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị doanh nghiệp hiện đại và gia đình mình theo lối tư duy mới thế kỷ thứ 21.

Nội dung giáo trình gồm 4 phần và 17 chương:

+ Phần 1: Giới thiệu chung về kỹ năng quản trị (Gồm 2 chương).

+ Phần 2: Kỹ năng cá nhân (Gồm 5 chương).

+ Phần 3: Kỹ năng quan hệ con người (Gồm 5 chương)

+ Phần 4: Kỹ năng chuyên biệt trong quản trị điều hành (Gồm 5 chương)

Trích dẫn

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Nguyễn Thị Hoài Dung (Ch.b). Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills), Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)Introducing Microsoft Power BIInternal Control Audit and Compliance: Documentation and Testing Under the New COSO Framework

Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)

Introducing Microsoft Power BIInternal Control Audit and Compliance: Documentation and Testing Under the New COSO Framework

Mã QR

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:01 23/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Spotlight On Australia

Thứ Ba, 12:38 22/03/2022

An Introduction to English Semantics and Pragmatics

Thứ Ba, 12:18 22/03/2022

American short stories

Thứ Ba, 12:01 22/03/2022

Effective academic writing 2 The short essay

Thứ Ba, 08:39 22/03/2022

Academic writing From paragraph to essay

Thứ Ba, 08:06 22/03/2022