Third edition: Advanced Accounting

Intended for a senior level course in advanced accounting taught at many four-year schools, the book's primary objective is to provide a comprehensive treatment of selected topics in a clear and understandable manner

Third edition: Advanced Accounting

Joe B. Hoyle; Thomas F. Shaefer

M. Mc Grow – Hill

2004

Abstract

Intended for a senior level course in advanced accounting taught at many four-year schools, the book's primary objective is to provide a comprehensive treatment of selected topics in a clear and understandable manner.

The third edition reflects current issues in advanced accounting, integrates all three alternative recording methods (cost, partial equity, complete equity) for teaching consolidation concepts using worksheet icons and labels to distinguish among the three methods and new, enhanced student pedagogy.

Citation

Joe B. Hoyle; Thomas F. Shaefer. Third edition: Advanced Accounting. M. Mc Grow - Hill, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Third edition: Advanced AccountingCollege accountingCost Accounting: Principles and Application
Third edition: Advanced AccountingCollege accountingCost Accounting: Principles and Application

QR code

Third edition: Advanced Accounting

Content

  • Thứ Sáu, 10:58 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Thơ, Tiểu thuyết: Ngày đẹp nhất; Đất trắng

Thứ Sáu, 10:29 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 3)

Thứ Sáu, 10:15 22/07/2022

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Thứ Sáu, 10:13 22/07/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022