Third edition: Advanced Accounting

Intended for a senior level course in advanced accounting taught at many four-year schools, the book's primary objective is to provide a comprehensive treatment of selected topics in a clear and understandable manner

Third edition: Advanced Accounting

Joe B. Hoyle; Thomas F. Shaefer

M. Mc Grow – Hill

2004

Abstract

Intended for a senior level course in advanced accounting taught at many four-year schools, the book's primary objective is to provide a comprehensive treatment of selected topics in a clear and understandable manner.

The third edition reflects current issues in advanced accounting, integrates all three alternative recording methods (cost, partial equity, complete equity) for teaching consolidation concepts using worksheet icons and labels to distinguish among the three methods and new, enhanced student pedagogy.

Citation

Joe B. Hoyle; Thomas F. Shaefer. Third edition: Advanced Accounting. M. Mc Grow - Hill, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Third edition: Advanced AccountingCollege accountingCost Accounting: Principles and Application
Third edition: Advanced AccountingCollege accountingCost Accounting: Principles and Application

QR code

Third edition: Advanced Accounting

Content

  • Thứ Sáu, 10:58 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Thơ, Tiểu thuyết: Ngày đẹp nhất; Đất trắng

Thứ Sáu, 10:29 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 3)

Thứ Sáu, 10:15 22/07/2022

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Thứ Sáu, 10:13 22/07/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022

Video giới thiệu