Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Cuốn sách bao gồm phần tóm tắt lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư. Ngoài ra cuốn sách còn có phần chính là thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Bùi Kim Yến

Lao động - Xã hội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách bao gồm phần tóm tắt lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư. Ngoài ra cuốn sách còn có phần chính là thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

Nội dung của cuốn sách gồm có 3 phần:

+ Phần 1: Ôn tập lý thuyết và bài tập: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; định giá trái phiếu; phân tích công ty niêm yết; phân tích lựa chọn cổ phiếu; quản lý danh mục đầu tư.

+ Phần 2: Một số mẫu phân tích công ty niêm yết.

+ Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn

Bùi Kim Yến. Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán. Lao động - Xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoánPhân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cyclePhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Phân tích thị trường chứng khoánPhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Mã QR

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:13 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Thứ Sáu, 09:57 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 1)

Thứ Sáu, 09:40 22/07/2022

日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự

Thứ Sáu, 09:04 22/07/2022

Video giới thiệu