Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Cuốn sách bao gồm phần tóm tắt lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư. Ngoài ra cuốn sách còn có phần chính là thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Bùi Kim Yến

Lao động - Xã hội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách bao gồm phần tóm tắt lý thuyết về định giá và phân tích chứng khoán, cũng như quản lý danh mục đầu tư. Ngoài ra cuốn sách còn có phần chính là thực hành những bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích và quản lý danh mục đầu tư.

Nội dung của cuốn sách gồm có 3 phần:

+ Phần 1: Ôn tập lý thuyết và bài tập: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; định giá trái phiếu; phân tích công ty niêm yết; phân tích lựa chọn cổ phiếu; quản lý danh mục đầu tư.

+ Phần 2: Một số mẫu phân tích công ty niêm yết.

+ Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn

Bùi Kim Yến. Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán. Lao động - Xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoánPhân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cyclePhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Phân tích thị trường chứng khoánPhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Mã QR

Bài tập và bài giải phân tích và đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:13 22/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Thứ Sáu, 09:57 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 1)

Thứ Sáu, 09:40 22/07/2022

日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự

Thứ Sáu, 09:04 22/07/2022