Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Cuốn sách gồm 2 văn bản: Lệnh số 08/2002/L-CT ngày 12/04/2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

CTQG

2002

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 2 văn bản:

- Lệnh số 08/2002/L-CT ngày 12/04/2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Trích dẫn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, CTQG, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao độngBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Thứ Sáu, 09:57 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 1)

Thứ Sáu, 09:40 22/07/2022

日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự

Thứ Sáu, 09:04 22/07/2022

Tiểu thuyết : Đồng bạc trắng hoa xòe

Thứ Sáu, 09:03 22/07/2022

Video giới thiệu