Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Cuốn sách gồm 2 văn bản: Lệnh số 08/2002/L-CT ngày 12/04/2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

CTQG

2002

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 2 văn bản:

- Lệnh số 08/2002/L-CT ngày 12/04/2002 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Trích dẫn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, CTQG, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao độngBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Bộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:12 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

25 Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh luyện thi Trung học phổ thông, Đại học theo trình độ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 10:00 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Thứ Sáu, 09:57 22/07/2022

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 1)

Thứ Sáu, 09:40 22/07/2022

日本語総まとめ N1 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N1 Hán tự

Thứ Sáu, 09:04 22/07/2022

Tiểu thuyết : Đồng bạc trắng hoa xòe

Thứ Sáu, 09:03 22/07/2022