Gắn kết du lịch và thể thao

Nội dung cuốn sách này gồm: Gắn kết du lịch và thể thao những nghiên cứu tổng hợp về lý thuyết và thực tiễn, tổng quan về du lịch và thể thao, gắn kết du lịch và thể thao cơ sở hình thành phân khúc du lịch và thể thao, khái niệm, loại hình và hệ thống phân loại du lịch thể thao; Thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam, định hướng phát triển sản phẩm du lịch và thể thao tại các vùng miền ỏ Việt Nam, tiềm năng phát triển du lịch gắn với các môn thể thao giải trí ở Việt Nam.

Gắn kết du lịch và thể thao

Lâm Quang Thành

Nhà xuất bản thể thao và du lịch

2022

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những nghiên cứu về lý luận và quan điểm hiện đại về du lịch thể thao trên thế giới để đưa ra những nội dung gắn kết du lịch với thể thao trong điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách này gồm: Gắn kết du lịch và thể thao những nghiên cứu tổng hợp về lý thuyết và thực tiễn, tổng quan về du lịch và thể thao, gắn kết du lịch và thể thao cơ sở hình thành phân khúc du lịch và thể thao, khái niệm, loại hình và hệ thống phân loại du lịch thể thao; Thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam, định hướng phát triển sản phẩm du lịch và thể thao tại các vùng miền ỏ Việt Nam, tiềm năng phát triển du lịch gắn với các môn thể thao giải trí ở Việt Nam.

Trích dẫn

Lâm Quang Thành. Gắn kết du lịch và thể thao. Nhà xuất bản thể thao và du lịch, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Du lịch

Tài liệu liên quan

Gắn kết du lịch và thể thaoCẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt NamDu lịch sinh thái
Gắn kết du lịch và thể thaoCẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt NamDu lịch sinh thái

Mã QR

Gắn kết du lịch và thể thao

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:54 26/04/2023