Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế

Cuốn sách này không bao quát đầy đủ tất cả các nội dung của đại số tuyến tính, không đề cập đến cấu tr1uc không gian trừu tượng mà chỉ dừng lại ở những vấn đề thực sự cần thiết cho các nhà kinh tế và quản lý.

Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế

Lê Đình Thúy (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Cuốn sách này không bao quát đầy đủ tất cả các nội dung của đại số tuyến tính, không đề cập đến cấu tr1uc không gian trừu tượng mà chỉ dừng lại ở những vấn đề thực sự cần thiết cho các nhà kinh tế và quản lý.

Cuốn sách Toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần 1: Đại số tuyến tính bao quát nội dung học phần 1, gồm có 5 chương:

- Chương 1: Tập hợp, quan hệ và lôgic suy luận.

- Chương 2: Không gian vectơ số học n chiều.

- Chương 3: Ma trận và định thức.

- Chương 4: Hệ ohương trình tuyến tính (Lý thuyết tổng quát)

- Chương 5: Dạng toàn phương.

Trích dẫn

Lê Đình Thúy (Ch.b). Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tếTiền tệ ngân hàngGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tếTiền tệ ngân hàngGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Mã QR

Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:47 26/04/2023