Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Cuốn sách hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa nhằm giớ thiệu với các bạn phương pháp cái đặt đúng đắn, cách sử dụng các phần mềm đánh máy sao cho có hiệu quả nhất. Sử dụng các phần mềm đánh máy tiếng hoa: Cstar, Twin, Pystar...; Các phần mềm hỗ trợ NML - UI, Mview..., cách sử dụng Windows, Word tiếng trung.

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Nguyễn Mạnh Linh

Nxb. Thanh Niên

2002

Tóm tắt

Cuốn sách hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa nhằm giớ thiệu với các bạn phương pháp cái đặt đúng đắn, cách sử dụng các phần mềm đánh máy sao cho có hiệu quả nhất. Sử dụng các phần mềm đánh máy tiếng hoa: Cstar, Twin, Pystar...; Các phần mềm hỗ trợ NML - UI, Mview..., cách sử dụng Windows, Word tiếng trung.

Nội dung gồm các phần sau:

+ Phần 1: Cài đặt và sử dụng các phần mềm đánh máy tiếng hoa

+ Phần 2: Phần mềm hỗ trợ và ứng dụng của đánh máy tiếng hoa

+ Phần 3: Windows và Word tiếng hoa.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Linh. Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa, Nxb. Thanh Niên, 2002.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoaBộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tinMachine Learning With Python For Everyone

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Visual Six Sigma Making Data analysis lean

Machine Learning With Python For Everyone

Mã QR

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:59 26/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hệ thống e - Learning

Thứ Tư, 09:54 26/04/2023

Giáo trình nguyên lý hệ điều hành ( Hồ Đắc Phương)

Thứ Tư, 09:34 26/04/2023

Hệ điều hành Windows 7 những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối

Thứ Tư, 09:27 26/04/2023

Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác : Kỷ yếu hội thảo quốc tế

Thứ Tư, 09:19 26/04/2023

Marketing công cộng - tài liệu chuyên khảo

Thứ Tư, 09:12 26/04/2023