Công nghệ mạng máy tính

Cuốn sách này phục vụ cho học sinh, sinh viên ngành Công nghê thông tin và các  ngành kỹ thuật khác học tập và nghiên cứu vể Công nghệ mạng máy tinh. Cuốn  sách “Công nghệ mạng máy tính" không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý  luận mà còn trình bày một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thiết kế và cài đặt  các mạng máy tính.

Công nghệ mạng máy tính

Phạm Thế Quế

Nxb. Bưu điện

2008

Tóm tắt

Cuốn sách này phục vụ cho học sinh, sinh viên ngành Công nghê thông tin và các ngành kỹ thuật khác học tập và nghiên cứu vể Công nghệ mạng máy tinh. Cuốn sách “Công nghệ mạng máy tính" không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận mà còn trình bày một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thiết kế và cài đặt các mạng máy tính.

Cuồn sách gồm các nội dung chinh sau:

+ Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

+ Chương 2: Mô hinh các hệ thống mở OSI

+ Chương 3: Giao thức TCP/IPv4 và TC P/IPv6

+ Chương 4: Kỹ thuật mạng cục bộ

+ Chương 5: Kỹ thuật mạng diện rộng WAN

+ Chương 6: Mạng tốc độ cao và ứng dụng các công nghệ mới khác.

+ Chương 7: Kỹ thuật định tuyến và các giao thức định tuyến

+ Chương 8: Quàn lý mạng và vấn đề an toàn mạng.

Trích dẫn

Phạm Thế Quế. Công nghệ mạng máy tính, Nxb. Bưu điện, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Công nghệ mạng máy tínhLearning Data Mining with PythonĐiện toán đám mây

Công nghệ mạng máy tính

Learning Data Mining with Python

Điện toán đám mây

Mã QR

Công nghệ mạng máy tính

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:17 26/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập cơ sở dữ liệu

Thứ Tư, 10:12 26/04/2023

Khai phá dữ liệu

Thứ Tư, 10:05 26/04/2023

Hướng dẫn học ADOBE Photoshop CS 3

Thứ Tư, 10:04 26/04/2023

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Thứ Tư, 09:59 26/04/2023

Hệ thống e - Learning

Thứ Tư, 09:54 26/04/2023