Khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu là một quá trình khám phá, chắt lọc các tri thức mới và các tri thức có ích ở dạng tiềm năng trong nguồn dữ liệu đã có của một công ty, đơn vị, tổ chức nào đó, từ đó giúp cho chúng ta có được quyết định sáng suốt. Với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, giai đoạn quan trọng có thể nói là bậc nhất trong chặng đường đi tìm tri thức trong các kho dữ liệu đồ sộ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Khai phá dữ liệu” của Lê Văn Phùng và Quách Xuân Trưởng biên soạn giới thiệu với bạn đọc.

Khai phá dữ liệu

Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trường

Nxb. Thông tin và truyền thông

2012

Tóm tắt

Khai phá dữ liệu là một quá trình khám phá, chắt lọc các tri thức mới và các tri thức có ích ở dạng tiềm năng trong nguồn dữ liệu đã có của một công ty, đơn vị, tổ chức nào đó, từ đó giúp cho chúng ta có được quyết định sáng suốt. Với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu, giai đoạn quan trọng có thể nói là bậc nhất trong chặng đường đi tìm tri thức trong các kho dữ liệu đồ sộ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Khai phá dữ liệu” của Lê Văn Phùng và Quách Xuân Trưởng biên soạn giới thiệu với bạn đọc.

Cuốn sách gồm 11 chương chia làm ba phần giới thiệu các khái niệm phổ biến nhất liên quan đến quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu, các phương pháp khai phá các mẫu dữ liệu “hấp dẫn” ẩn chứa trong các tập dữ liệu iớn, một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ ỉiệu.

+ Phần 1 gồm 2 chương, trình bày các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu như quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu và khai phá dữ liệu.

+ Phần 2 gồm 6 chương trình bày một số phương pháp khai phá các mẫu dữ liệu hấp dẫn ẩn chứa trong những tập dữ liệu lớn: Phương pháp cây quyết định; Phương pháp phân loại và hồi quy; Phương pháp phân cụm; Phương pháp kết hợp; Phương pháp giải thuật di truyền và Phương pháp mạng Nơ-ron.

+ Phần 3 gồm 3 chương giới thiệu một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu bằng các phương pháp phân cụm dữ liệu và bằng loại kết hợp.

Khai phá dữ liệu là một hướng tiếp cận mới tuy nhiên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cihi và phát triển nhờ vào những ứng dụng thực tiễn của chúng như: Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định; Điều trị y học; Tin sinh học; Tài chính và thị trường chứng khoán; Quản lý quan hệ khách hàng, Chăm sóc sức khỏe,..

Trích dẫn

Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trường. Khai phá dữ liệu, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2012.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Khai phá dữ liệuArtificial Intelligence with PythonBeginning ASP.NET 4.5 Databases

Khai phá dữ liệu

Artificial Intelligence with Python

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Mã QR

Khai phá dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:05 26/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hướng dẫn học ADOBE Photoshop CS 3

Thứ Tư, 10:04 26/04/2023

Hướng dẫn cài đặt đánh máy tiếng hoa

Thứ Tư, 09:59 26/04/2023

Hệ thống e - Learning

Thứ Tư, 09:54 26/04/2023

Giáo trình nguyên lý hệ điều hành ( Hồ Đắc Phương)

Thứ Tư, 09:34 26/04/2023

Hệ điều hành Windows 7 những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối

Thứ Tư, 09:27 26/04/2023