180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4

Quyển sách này sẽ cho bạn cơ hội để hiểu rõ hết những khả năng trên của InDesign CS4, đồng thời tận dụng tối đa các tính năng và công cụ của phần mềm vào công việc mà bạn thực hiện. Bạn có thể học từng tác vụ từ đầu đến cuối quyển sách, hoặc chọn bài học phù hợp với chủ đề mà bạn đang cần tìm hiểu để làm theo và luyện tập kỹ năng cho đến khi nhuần nhuyễn.

180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4

Nguyễn Nam Thuận

Nxb. Hồng Đức

2010

Tóm tắt

Adobe InDesign CS4 là ứng dụng phần mềm cho phép chế bản các tập hợp quảng cáo, tờ bướm, tạp chí, và sách. InDesign CS4 còn có sự tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm khác của Adobe như Photoshop CS4, và Dreamweaver CS4. Thậm chí bạn có thể xuất các tài liệu InDesign sang Adobe Flash, cả ở dạng ảnh động lẫn ở dạng một file có thể biên tập được.

Quyển sách này sẽ cho bạn cơ hội để hiểu rõ hết những khả năng trên của InDesign CS4, đồng thời tận dụng tối đa các tính năng và công cụ của phần mềm vào công việc mà bạn thực hiện. Bạn có thể học từng tác vụ từ đầu đến cuối quyển sách, hoặc chọn bài học phù hợp với chủ đề mà bạn đang cần tìm hiểu để làm theo và luyện tập kỹ năng cho đến khi nhuần nhuyễn.

Sách gồm 13 bài học, mỗi bài học được trình bày với cách chỉ dẫn chi tiết theo từng bước, cùng với các file bài học và những thông tin hữu ích cho việc học sử dụng InDesign. Bạn sẽ học trong quyển sách này những kỹ năng cần thiết cho việc chế bản văn phòng, đồ họa, khám phá những kỹ thuật mới, và tận dụng những thủ thuật thực hiện nhanh để giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Đặc biệt trong bài học có phần bài tập thực tế và phần ôn tập để giúp bạn củng cố kiến thức về InDesign CS4 và nâng cao khả năng làm việc với phần mềm chế bản tiện ích này.

Trích dẫn

Nguyễn Nam Thuận. 180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4, Nxb. Hồng Đức, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4Hướng dẫn thực hành Illustrator CS5 - chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng: Tập 2Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop

180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4

Hướng dẫn thực hành Illustrator CS5 - chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng: Tập 2

Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & Photoshop

Mã QR

180 thủ thuật và mẹo hay trong InDedign CS4

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:49 26/04/2023