Metaphor: A Practical Introduction

This second edition includes two new chapters--on 'metaphors in discourse' and 'metaphor and emotion' --along with new exercises, responses to criticism and recent developments in the field, and revised student exercises, tables, and figures.

Metaphor: A Practical Introduction

Kovecses

Oxford University Press

2010

Abstract

Combining up-to-date scholarship with clear and accessible language and helpful exercises, Metaphor: A Practical Introduction is an invaluable resource for all readers interested in metaphor.

This second edition includes two new chapters--on 'metaphors in discourse' and 'metaphor and emotion' --along with new exercises, responses to criticism and recent developments in the field, and revised student exercises, tables, and figures.

Contents:

 1. What is metaphor?

 2. Common source and target domains

 3. Kinds of metaphor

 4. Metaphor in literature

 5. Nonlinguistics realizations of conceptual metaphors

 6. The basis of metaphors

 7. The partial nature of metaphorical mappings

 8. Cognitive modelss, metaphors, and embodiment

 9. Metaphorical entailments

 10. The scope of metaphors

 11. Metaphors systems

 12. Another figure: metonymy

 13. The universality of conceptual metaphors

 14. Cultural variation in metaphor and metonymy

 15. Metaphor, mtonymy and idioms

 16. Metaphor and metonymy in the study of language

 17. Metaphors and blends; metaphors on discourse

 18. How does all this Hang together?

Citation

Kovecses, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford University Press, 2010

Collection

Lĩnh vực du lịch

Related document

Metaphor: A Practical IntroductionAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United StatesIntercultural Communication A reader
Metaphor: A Practical IntroductionAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United StatesIntercultural Communication A reader

QR code

Metaphor: A Practical Introduction

Content

 • Thứ Năm, 16:12 20/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Các phương pháp phân tích Vật lý & Hóa lý

Thứ Năm, 15:32 20/10/2022

Phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam hướng tới 2020

Thứ Năm, 13:34 20/10/2022

Giáo trình an toàn và bảo mật thông tin

Thứ Năm, 09:13 20/10/2022

Giáo trình các phương pháp tối ưu: Lý thuyết và thuật toán

Thứ Năm, 09:04 20/10/2022

Phân tích và điều khiển Robot công nghiệp

Thứ Năm, 08:30 20/10/2022