Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu được trong công tác quy hoạch đô thị. Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành nhằm khắc phục khó khan, tăng cường khả năng thuận lợi của thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị.

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị

Trần Thị Hường

Xây Dựng

1995

Tóm tắt

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu được trong công tác quy hoạch đô thị. Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành nhằm khắc phục khó khan, tăng cường khả năng thuận lợi của thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị.

Giáo trình chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị gồm 3 phần, 9 chương cung cấp cho sinh viên ngành quy hoạch đô thị những kiến thức cơ bản về các biện pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai và các điều kiện tự nhiên vào mục đích xây dựng đo thị, Do yêu cầu của công tác đào tạo và thiết kế sản xuất. Tác giả mạnh dạn biên soạn cuốn sách dung làm tài liệu tham khảo cho những cán bộ làm qui hoạch và xây dựng đô thị.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Thuấn. Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị. Xây Dựng, 1995.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thịChiến lược tốt & chiến lược tồi Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam
Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thịChiến lược tốt & chiến lược tồi Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Mã QR

Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:09 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Startup weekend : How to take a company from concept to creation in 54 hours

Thứ Ba, 10:53 29/11/2022

Biến đổi hoá hoc cao su thiên nhiên và ứng dụng

Thứ Ba, 10:46 29/11/2022

Startup mixology: Tech cocktail's guide to building, growing, and celebrating startup success

Thứ Ba, 10:42 29/11/2022

Starting an online business for dummies 7th edition

Thứ Ba, 10:35 29/11/2022

StandOut 2.0 Assess your strengths.Find your edge. Win at work

Thứ Ba, 10:26 29/11/2022

Video giới thiệu