Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Tổng quan tiêu chuẩn và cam kết về lao động trong các FTA, cam kết về lao động trong các FTA và thực thi của Việt Nam, bối cảnh và giải pháp để Việt Nam thực thi đầy đử cam kết về lao động trong các FTA

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Loan

Công Thương

2020

Tóm tắt

Với đặc thù của một nền kinh tế chuyển đổi – khi mà chủ thể quan hệ lao động còn khiếm khuyết, các điều kiện vận hành lĩnh vực lao động tuân thủ cam kết quốc tế còn đang trong tiến trình hoàn thiện thì Việt Nam cần rất nhiều nỗ lực. Với cách tiếp cận đó, cuốn sách: “Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam” mong muốn tạo sợi dây liên kết giữa tất cả các chủ thể liên quan trong những nỗ lực để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển thương mại bền vững.

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết lao động của Việt Nam khi kí kết FTA thế hệ mới cũng như nhận thức rõ hơn các cơ hội, thách thức mà FTA mang lại để chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm thực thi đầy đủ cam kết này.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Bích Loan. Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam. Công Thương, 2020.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trườngDisrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education
Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trườngDisrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Mã QR

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Nội dung

  • Chủ Nhật, 19:43 27/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cách tư duy khác về thành công

Chủ Nhật, 19:32 27/11/2022

Be a successful green builder

Chủ Nhật, 18:14 27/11/2022

Concepts in Engineering

Chủ Nhật, 17:24 27/11/2022

A planner's guide for selecting clean-coal technologies for power plants

Chủ Nhật, 16:26 27/11/2022

The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer

Chủ Nhật, 15:19 27/11/2022