Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Tổng quan tiêu chuẩn và cam kết về lao động trong các FTA, cam kết về lao động trong các FTA và thực thi của Việt Nam, bối cảnh và giải pháp để Việt Nam thực thi đầy đử cam kết về lao động trong các FTA

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Loan

Công Thương

2020

Tóm tắt

Với đặc thù của một nền kinh tế chuyển đổi – khi mà chủ thể quan hệ lao động còn khiếm khuyết, các điều kiện vận hành lĩnh vực lao động tuân thủ cam kết quốc tế còn đang trong tiến trình hoàn thiện thì Việt Nam cần rất nhiều nỗ lực. Với cách tiếp cận đó, cuốn sách: “Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam” mong muốn tạo sợi dây liên kết giữa tất cả các chủ thể liên quan trong những nỗ lực để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển thương mại bền vững.

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết lao động của Việt Nam khi kí kết FTA thế hệ mới cũng như nhận thức rõ hơn các cơ hội, thách thức mà FTA mang lại để chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm thực thi đầy đủ cam kết này.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Bích Loan. Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam. Công Thương, 2020.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trườngDisrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education
Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trườngDisrupt or be Disrupted: A blueprint for change in Management Education

Mã QR

Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt Nam

Nội dung

  • Chủ Nhật, 19:43 27/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cách tư duy khác về thành công

Chủ Nhật, 19:32 27/11/2022

Be a successful green builder

Chủ Nhật, 18:14 27/11/2022

Concepts in Engineering

Chủ Nhật, 17:24 27/11/2022

A planner's guide for selecting clean-coal technologies for power plants

Chủ Nhật, 16:26 27/11/2022

The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer

Chủ Nhật, 15:19 27/11/2022

Video giới thiệu