Concepts in Engineering

The book Introduces to general concepts of engineering science for specific students on the application of engineering to problem solving, engineering principles & disciplines related to engineering science, design methods, machine building, professional ethics, solving technical problems.

Concepts in Engineering

Mark T. Holzapple; WE. Dan Reece

Mc Graw Hill

2005

Abstract

The book Introduces to general concepts of engineering science for specific students on the application of engineering to problem solving, engineering principles & disciplines related to engineering science, design methods, machine building, professional ethics, solving technical problems.

The contents of the book include 9 chapters

+ Chapter 1: The engineer

+ Chapter 2: Engineering ethics

+ Chapter 3: Problem solving

+ Chapter 4: Introduction to design

+ Chapter 5: Engineering communications

+ Chapter 6: Numbers

+ Chapter 7: Tables and graphs

+ Chapter 8: SI system of units

+ Chapter 9: Unit conversions.

Citation

Mark T. Holzapple; WE. Dan Reece. Concepts in Engineering. Mc Graw Hill, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện

Related document

Concepts in EngineeringAutomotive technology: A systems approachElectronic Devices Conventional Current Version

Concepts in Engineering

Automotive technology: A systems approach

Electronic Devices Conventional Current Version

QR code

Concepts in Engineering

Content

  • Chủ Nhật, 17:24 27/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

A planner's guide for selecting clean-coal technologies for power plants

Chủ Nhật, 16:26 27/11/2022

The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer

Chủ Nhật, 15:19 27/11/2022

できる日本語 中級 本冊CD2枚付 = Sách trình độ trung cấp tiếng Nhật kèm 2 CD

Chủ Nhật, 14:07 27/11/2022

基礎から学ぶ電気回路計算 改訂2版 = Tính toán mạch điện đã học từ kiến ​​thức cơ bản Tái bản lần thứ 2

Chủ Nhật, 13:50 27/11/2022

Cách làm việc của người khôn và kẻ dại

Chủ Nhật, 09:49 27/11/2022