Chiến lược tốt & chiến lược tồi

Những phân tích sâu sắc về chiến lược và quản trị với nhiều bài học thành công và thất bại của các công ty lừng danh trên thế giới nhằm giúp bạn đọc đúc kết được những chiến lược trong kinh doanh và hiểu được đâu là chiến lược tốt, chiến lược tồi và sử dụng tốt các nguồn sức mạnh để đạt thành công cho doanh nghiệp

Chiến lược tốt & chiến lược tồi

Richard P. Rumelt

Lao Động

2015

Tóm tắt

Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong kinh doanh, vai trò của việc vạch ra một chiến lược đúng đắn có tầm quan trọng sinh tử, nhưng thường người ta không nhận ra điều đó bởi thói quen tư duy nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu. Chính những thói quen này đã hạn chế tầm nhìn của người lãnh đạo và giam hãm các tổ chức, các doanh nghiệp… trong những đường ranh giới chật hẹp và tù túng.Chiến lược không phải là tham vọng, không phải là năng lực lãnh đạo, không phải là việc lập kế hoạch, thậm chí không phải là “tầm nhìn”… Vậy chiến lược là gì?

Cuốn sách Chiến lược tốt và chiến lược tồi của Richard P. Rumelt sẽ giải đáp câu hỏi này với nhiều bài học về thành công và thất bại của các công ty lừng danh trên thế giới được phân tích sâu sắc.

Trích dẫn

Richard P. Rumelt. Chiến lược tốt & chiến lược tồi. Lao Động, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chiến lược tốt & chiến lược tồi Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường
Chiến lược tốt & chiến lược tồi Cam kết về lao động trong các FTA & Giải pháp của Việt NamĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Mã QR

Chiến lược tốt & chiến lược tồi

Nội dung

  • Thứ Hai, 21:04 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Thứ Hai, 20:48 28/11/2022

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Thứ Hai, 20:37 28/11/2022

Giáo trình toán giải tích

Thứ Hai, 20:35 28/11/2022

Phiên dịch & biên dịch 2

Thứ Hai, 20:25 28/11/2022

Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Thứ Hai, 19:25 28/11/2022

Video giới thiệu