Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Tổng hợp nhiều kiến thức và các thông tin cập nhật trong các ngành kỹ thuật khác nhau như: Cơ khí, điện, hoá, truyền thông, máy tính, kỹ thuật công trình, vận tải, hàng không vũ trụ, kỹ thuật bờ biển, thuỷ lợi, môi trường, trắc địa, an toàn và cả những kiến thức phục vụ cho quản lí công nghiệp.

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Đàm xuân Hiệp, Trần Văn Địch

Lao Động Xã Hội

2004

Tóm tắt

“Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư” tổng hợp nhiều kiến thức và các thông tin cập nhật trong các ngành kỹ thuật khác nhau như: Cơ khí, điện, hoá, truyền thông, máy tính, kỹ thuật công trình, vận tải, hàng không vũ trụ, kỹ thuật bờ biển, thuỷ lợi, môi trường, trắc địa, an toàn và cả những kiến thức phục vụ cho quản lí công nghiệp.

Nội dung gồm 25 phần :
Phần 1: Động lực học và cơ cấu
Phần 2: Kết cấu
Phần 3: Cơ học chất lỏng
Phần 4: Động lực học và dao động
Phần 5: Nhiệt động học và truyền nhiệt
Phần 6 : Nhiên liệu và biến đổi năng lượng
Phần 7 : Động học và kỹ thuật phản ứng
Phần 8: Các quá trình tách
Phần 9:Kỹ thuật Biển và bờ biển
Phần 10: Kỹ thuật thủy lợi
Phần 11: Giao thông
Phần 12: Hàng không và Không gian vũ trụ
Phần 13: Khảo sát trắc địa
Phần 14: Hệ thống và quản lý môi trường
Phần 15: An toàn
Phần 16: Các hệ thống tuyến tính và mô hình
Phần 17: Mạch điện
Phần 18: Điện tử
Phần 19: Hệ thống số
Phần 20: Truyền thông và xử lý tính hiệu
Phần 21: Máy tình
Phần 22: Phương pháp đo và dụng cụ đo
Phần 23: Hệ thống điều khiển
Phần 24: Sản xuất
Phần 25: Kinh tế và quản lý quá trình sản xuất

Trích dẫn

Đàm xuân Hiệp, Trần Văn Địch. Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư. Lao Động Xã Hội, 2004.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sưĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường
Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sưĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làmĐể làm nên sự nghiệp 400 điều bạn không được học ở trường

Mã QR

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Nội dung

  • Thứ Hai, 20:48 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cẩm nang dành cho hiệu trưởng: Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn

Thứ Hai, 20:37 28/11/2022

Giáo trình toán giải tích

Thứ Hai, 20:35 28/11/2022

Phiên dịch & biên dịch 2

Thứ Hai, 20:25 28/11/2022

Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Thứ Hai, 19:25 28/11/2022

Tài liệu phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Thứ Hai, 19:19 28/11/2022

Video giới thiệu