Educational Psychology 08/09

ANNUAL EDITIONS: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 08/09, 23/e provides convenient, inexpensive access to current articles selected from the best of the public press

Educational Psychology 08/09

Ed.: K. M. Cauyley

McGraw – Hill

2009

Abstract

ANNUAL EDITIONS: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 08/09, 23/e provides convenient, inexpensive access to current articles selected from the best of the public press. Organizational features include: an annotated listing of selected World Wide Web sites; an annotated table of contents; a topic guide; a general introduction; brief overviews for each section; a topical index; and an instructor’s resource guide with testing materials.

USING ANNUAL EDITIONS IN THE CLASSROOM is offered as a practical guide for instructors. ANNUAL EDITIONS titles are supported by our student.

Citation

Ed.: K. M. Cauyley. Educational Psychology 08/09. McGraw - Hill, 2009

Collection

Lĩnh vực Giáo dục

Related document

Educational Psychology 08/09Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 1Dissupt or be dissupted: A bluepsint for change in management education
Educational Psychology 08/09Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Tập 1Dissupt or be dissupted: A bluepsint for change in management education

QR code

Educational Psychology 08/09

Content

  • Thứ Năm, 08:59 23/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

East Asia: The road to recovery

Thứ Năm, 08:50 23/03/2023

Earth rising American environmentalism in the 21st century

Thứ Năm, 08:39 23/03/2023

한국역사 속의 전쟁 = Chiến tranh trong lịch sử Hàn Quốc

Thứ Tư, 22:05 22/03/2023

기업, 문화, 커뮤니케이션 = Doanh nghiệp, văn hóa, giao tiếp

Thứ Tư, 21:50 22/03/2023

화법 - 작문 교육론 = Dạy kỹ năng nói - viết

Thứ Tư, 21:21 22/03/2023