East Asia: The road to recovery

East Asia: The Road to Recovery carefully analyzes the events that led to the current economic crisis in East Asia, the tremendous effects the crisis has had on the Asian economies, and prospects for the region's future

East Asia: The road to recovery

The World Bank

The World Bank

1998

Abstract

East Asia: The Road to Recovery carefully analyzes the events that led to the current economic crisis in East Asia, the tremendous effects the crisis has had on the Asian economies, and prospects for the region's future.

Chapters in the book cover the region's trade and competitiveness; the financial sector at the center of the crisis; the corporate sector's financial performance and governance; the social crisis resulting from the financial crash; protection of the environment as well as the people; and policies for sustainable recovery.

This book not only discusses how this catastrophe could ever have taken place, but more importantly, what can be done to ensure that it won't happen again.

Citation

The World Bank. East Asia: The road to recovery. The World Bank, 1998

Collection

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Related document

East Asia: The road to recoveryArt for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for changeAsia's energy future : Regional dynamics and global implications
East Asia: The road to recoveryArt for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for changeAsia's energy future : Regional dynamics and global implications

QR code

East Asia: The road to recovery

Content

  • Thứ Năm, 08:50 23/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Earth rising American environmentalism in the 21st century

Thứ Năm, 08:39 23/03/2023

한국역사 속의 전쟁 = Chiến tranh trong lịch sử Hàn Quốc

Thứ Tư, 22:05 22/03/2023

기업, 문화, 커뮤니케이션 = Doanh nghiệp, văn hóa, giao tiếp

Thứ Tư, 21:50 22/03/2023

화법 - 작문 교육론 = Dạy kỹ năng nói - viết

Thứ Tư, 21:21 22/03/2023

한국어 동사 의미 교육 연구 = Nghiên cứu giáo dục ý nghĩa của động từ tiếng Hàn Quốc

Thứ Tư, 18:56 22/03/2023