Bản chất và phạm vi của Logic

Chúng ta thường lấy những điều phi logic để nỗ lực thuyết phục chúng ta, nhưng chúng ta có thể phát hiện rằng là rất khó khăn để chống lại nỗ lực đó bởi vì chúng ta không chắc là tại sao tính logic của những tranh luận là không có hoặc nó sai ở điểm nào

Bản chất và phạm vi của Logic

Vũ Thắng (Dịch)

Kinh tế quốc dân

2009

Tóm tắt

Chúng ta thường lấy những điều phi logic để nỗ lực thuyết phục chúng ta, nhưng chúng ta có thể phát hiện rằng là rất khó khăn để chống lại nỗ lực đó bởi vì chúng ta không chắc là tại sao tính logic của những tranh luận là không có hoặc nó sai ở điểm nào. Thật là không may mắn khi mà trong cuộc tranh luận, người nào nói dài nhất, to nhất thường được xem là kẻ “chiến thắng”, thậm chí ông hay bà ta tranh cãi chẳng hay ho gì cả. Đó là bởi vì không có ai đáp lại trong cuộc tranh luận và nếu không có ai chỉ ra rằng những lập luận là yếu hay không thích hợp, thì chúng ta sẽ đi đến suy nghĩ: ngưòi tranh luận có thể đúng và hơn nữa chẳng có ai có thể chỉ rằng nó sai và tương tự như vậy.

Đó là lý do tại sao chúng ta chán ngán trong việc tranh cãi về một điều nếu nó không thể nghi ngờ hay tranh cãi. Chúng ta cùng những người khác có thể bị ảnh hưởng một cách tinh vi hay thậm chí nặng nề bởi nó, có thể trong thực tế sẽ xoá dần đi những bất đồng quan điểm ban đầu với nó, và cũng có thể phát hiện ra rằng là rất khó khăn để từ chối tranh luận của người khác hoặc thậm chí kêu gọi hành động xuất phát từ nó. Tất cả có thể dẫn chúng ta đến cảm giác là chúng ta không có sự lựa chọn nhưng vẫn phải nói và phải làm những việc mà chúng ta với lương tri không chọn hoặc không tin tưởng.

Trích dẫn

Vũ Thắng (Dịch). Bản chất và phạm vi của Logic, Kinh tế quốc dân, 2009

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Giáo dục

Tài liệu liên quan

Bản chất và phạm vi của LogicBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1Từ điển thuật ngữ kinh tế học
Bản chất và phạm vi của LogicBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1Từ điển thuật ngữ kinh tế học

Mã QR

Bản chất và phạm vi của Logic

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:56 03/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Handbook Of Information And Computer Ethics

Thứ Hai, 09:55 03/04/2023

Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1

Thứ Hai, 09:46 03/04/2023

Guide to Advanced Software Testing

Thứ Hai, 09:33 03/04/2023

40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 09:32 03/04/2023

Multimedia Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

Thứ Hai, 09:16 03/04/2023