Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Cơ sở tâm lý học ứng dụng sẽ giới thiệu với bạn đọc Việt Nam một cách tiếp cận theo hướng ứng dụng trí thức tâm lý học và lý giải những hiện tượng tâm lý vô cùng phức tạp và kì diệu của con người

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Đặng Phương Kiệt

Nxb.Đại học Quốc gia

2001

Tóm tắt

Cơ sở tâm lý học ứng dụng sẽ giới thiệu với bạn đọc Việt Nam một cách tiếp cận theo hướng ứng dụng trí thức tâm lý học và lý giải những hiện tượng tâm lý vô cùng phức tạp và kì diệu của con người.

Tập 1 của Sách trình bày những nội dung sau:

- Tâm trí, ứng xử và khoa học,

- Sinh học và tâm lý học,

- Các trạng thái tâm trí, tâm lý học phát triển, cảm giác và tri giác,

- Định nghĩa về học tập

Trích dẫn

Đặng Phương Kiệt. Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1. Nxb.Đại học Quốc gia, 2001

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Giáo dục

Tài liệu liên quan

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1 Human development, second editionLeading culture change in global organizations : Aligning culture and strategy
Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1 Human development, second editionLeading culture change in global organizations : Aligning culture and strategy

Mã QR

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023

Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Thứ Ba, 13:23 04/04/2023

Cẩm nang nghiệp vụ: hướng dẫn công tác quản lý, đầu tư - xây dựng - đấu thầu và những qui định mới nhất về chi phí quản lý dự án, chi phí xây dựng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư

Thứ Ba, 13:14 04/04/2023

Leadership in Organizations (7th Edition)

Thứ Ba, 10:11 04/04/2023