Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Quyển sách này nhằm giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trinh tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thuỷ lợi trong giảng dạy và học tập.

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Nguyễn Văn Cung

Xây dựng

2015

Tóm tắt

Để đáp ứng kịp thời trong công tác thiết kế, nghiên cứu khoa học và học tập, chúng tôi tái bản có bổ sung và sửa đổi nội dung của cuốn sách cho phù hợp với sự phát triển đa dạng và phong phú các công trình thuỷ lợi, ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay.

Công trình tháo lũ là một trong những công trình chủ yếu và quan trọng ở đẩu mối thuỷ lợi nhằm đảm bảo cho sự làm việc an toàn và ổn định lâu dài của hồ chứa nước.

Quyển sách này nhằm giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trinh tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thuỷ lợi trong giảng dạy và học tập.

Cuốn sách gồm:

  • Chương I. Những vấn đề chung
  • Chương II. Đập tràn
  • Chương III. Đường tràn dọc
  • Chương IV. Đường tràn ngang
  • Chương V. Xi phông tháo lũ
  • Chương VI. Giếng tháo lũ
  • Chương VIỊ.Công trình tháo lũ kiểu sâu

Trích dẫn

Nguyễn Văn Cung. Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi. Xây dựng, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợiGoPro® cameras for dummies®Cẩm nang Thực hành tuyển dụng
Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợiGoPro® cameras for dummies®Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Mã QR

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023

Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Thứ Ba, 13:23 04/04/2023

Cẩm nang nghiệp vụ: hướng dẫn công tác quản lý, đầu tư - xây dựng - đấu thầu và những qui định mới nhất về chi phí quản lý dự án, chi phí xây dựng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư

Thứ Ba, 13:14 04/04/2023

Leadership in Organizations (7th Edition)

Thứ Ba, 10:11 04/04/2023

Good Charts Workbook: Tips, Tools and Exercises for Making Better Data Visualizations

Thứ Ba, 10:00 04/04/2023