Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Quyển sách này nhằm giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trinh tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thuỷ lợi trong giảng dạy và học tập.

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Nguyễn Văn Cung

Xây dựng

2015

Tóm tắt

Để đáp ứng kịp thời trong công tác thiết kế, nghiên cứu khoa học và học tập, chúng tôi tái bản có bổ sung và sửa đổi nội dung của cuốn sách cho phù hợp với sự phát triển đa dạng và phong phú các công trình thuỷ lợi, ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay.

Công trình tháo lũ là một trong những công trình chủ yếu và quan trọng ở đẩu mối thuỷ lợi nhằm đảm bảo cho sự làm việc an toàn và ổn định lâu dài của hồ chứa nước.

Quyển sách này nhằm giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trinh tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thuỷ lợi trong giảng dạy và học tập.

Cuốn sách gồm:

  • Chương I. Những vấn đề chung
  • Chương II. Đập tràn
  • Chương III. Đường tràn dọc
  • Chương IV. Đường tràn ngang
  • Chương V. Xi phông tháo lũ
  • Chương VI. Giếng tháo lũ
  • Chương VIỊ.Công trình tháo lũ kiểu sâu

Trích dẫn

Nguyễn Văn Cung. Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi. Xây dựng, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợiGoPro® cameras for dummies®Cẩm nang Thực hành tuyển dụng
Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợiGoPro® cameras for dummies®Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Mã QR

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023

Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Thứ Ba, 13:23 04/04/2023

Cẩm nang nghiệp vụ: hướng dẫn công tác quản lý, đầu tư - xây dựng - đấu thầu và những qui định mới nhất về chi phí quản lý dự án, chi phí xây dựng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư

Thứ Ba, 13:14 04/04/2023

Leadership in Organizations (7th Edition)

Thứ Ba, 10:11 04/04/2023

Good Charts Workbook: Tips, Tools and Exercises for Making Better Data Visualizations

Thứ Ba, 10:00 04/04/2023

Video giới thiệu