Becoming critical: education, knowledge and action research

Most contemporary textbooks assume that questions about the aims and methods of educational research can be answered by reference to the aims and methods of the established sciences. Lovell and Lawson, for example, in their book on understanding educational research maintain that ‘the aims of research in education are the same as those of research in science generally’, while Travers’ well-known text is based on the assertion that educational research is ‘an activity directed towards the development of an organized body of scientific knowledge’

Becoming critical: education, knowledge and action research

Carr,Wilfred, Kemmis,Stephen

Deakin University Press

2004

Tóm tắt

Most contemporary textbooks assume that questions about the aims and methods of educational research can be answered by reference to the aims and methods of the established sciences. Lovell and Lawson, for example, in their book on understanding educational research maintain that ‘the aims of research in education are the same as those of research in science generally’, while Travers’ well-known text is based on the assertion that educational research is ‘an activity directed towards the development of an organized body of scientific knowledge’. ‘When the scientific method is applied to educational problems,’ says Ary, ‘educational research is the result.’.

Trích dẫn

Carr,Wilfred, Kemmis,Stephen. Becoming critical education, Deakin University Press, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Giáo dục

Tài liệu liên quan

Becoming critical: education, knowledge and action researchBài giảng văn hóa kinh doanhOperations Now

Becoming critical: education, knowledge and action research

Bài giảng văn hóa kinh doanh

Operations Now

Mã QR

Becoming critical: education, knowledge and action research

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:47 05/09/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Trong làng (tập truyện); Vụ mùa chưa gặt

Chủ Nhật, 17:00 04/09/2022

Ánh trăng; Cát trắng; Mẹ và em Thơ

Chủ Nhật, 16:55 04/09/2022

Truyện bản mường Tập truyện ngắn

Chủ Nhật, 16:49 04/09/2022

Quê hương địa đạo (ký); Tuyển thơ viễn Phương

Chủ Nhật, 16:44 04/09/2022

Con đường mòn ấy Tiểu thuyết

Chủ Nhật, 16:39 04/09/2022

Video giới thiệu