Becoming critical: education, knowledge and action research

Most contemporary textbooks assume that questions about the aims and methods of educational research can be answered by reference to the aims and methods of the established sciences. Lovell and Lawson, for example, in their book on understanding educational research maintain that ‘the aims of research in education are the same as those of research in science generally’, while Travers’ well-known text is based on the assertion that educational research is ‘an activity directed towards the development of an organized body of scientific knowledge’

Becoming critical: education, knowledge and action research

Carr,Wilfred, Kemmis,Stephen

Deakin University Press

2004

Tóm tắt

Most contemporary textbooks assume that questions about the aims and methods of educational research can be answered by reference to the aims and methods of the established sciences. Lovell and Lawson, for example, in their book on understanding educational research maintain that ‘the aims of research in education are the same as those of research in science generally’, while Travers’ well-known text is based on the assertion that educational research is ‘an activity directed towards the development of an organized body of scientific knowledge’. ‘When the scientific method is applied to educational problems,’ says Ary, ‘educational research is the result.’.

Trích dẫn

Carr,Wilfred, Kemmis,Stephen. Becoming critical education, Deakin University Press, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Giáo dục

Tài liệu liên quan

Becoming critical: education, knowledge and action researchBài giảng văn hóa kinh doanhOperations Now

Becoming critical: education, knowledge and action research

Bài giảng văn hóa kinh doanh

Operations Now

Mã QR

Becoming critical: education, knowledge and action research

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:47 05/09/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Trong làng (tập truyện); Vụ mùa chưa gặt

Chủ Nhật, 17:00 04/09/2022

Ánh trăng; Cát trắng; Mẹ và em Thơ

Chủ Nhật, 16:55 04/09/2022

Truyện bản mường Tập truyện ngắn

Chủ Nhật, 16:49 04/09/2022

Quê hương địa đạo (ký); Tuyển thơ viễn Phương

Chủ Nhật, 16:44 04/09/2022

Con đường mòn ấy Tiểu thuyết

Chủ Nhật, 16:39 04/09/2022